Månadsrapport Enter Cross Credit december 2021

Månadsrapport Enter Cross Credit december 2021

Månadskommentar Enter Cross Credit december 2021

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år fått styra världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Detta resulterade i en ekonomiskt tillväxt som syns både i makroekonomisk statistik som BNP-tillväxt och i företagens resultaträkningar.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag haft svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. Detta har i kombination med rekordhöga energipriser medfört att inflationen är på den högsta nivån på flera årtionden. Trots att en del av uppgången anses vara temporär är det ändå nya impulser som trycker på.

Höjda räntor inom överskådlig framtid

De stora QE-programmen som lanserades vid pandemins utbrott har börjat trappas ner och höjda räntor kommer allt närmare. Som vanligt ligger USA före Europa. Troligtvis kommer nästa år till stor del handla om just detta.
Räntemarknaden har varit volatil under året med stigande statsräntor. Obligationer som påverkas av marknadsräntor har därför haft en negativ avkastning under året.

“De flesta bolagen i fonden har hanterat återhämtningen väldigt väl vilket resulterat i starka finansiella siffor, lägre kreditrisk och i slutändan högre värdering på obligationerna. Detta förklarar att fondens avkastning är högre än vad räntenivån varit under året. “

 

Företagsobligationer har haft en blandad utveckling där såväl amerikansk som europeisk investment grade har haft negativ avkastning medan high yield givit mellan två och tre procents avkastning. ondens avkastning står sig således stark jämfört med internationella motsvarigheter.

Bolag med sinne för omställning

De flesta bolagen i fonden har hanterat återhämtningen väldigt väl vilket resulterat i starka finansiella siffor, lägre kreditrisk och i slutändan högre värdering på obligationerna. Detta förklarar att fondens avkastning är högre än vad räntenivån varit under året. För att lyfta fram några av bolagen har både Bilia och Hedin Bil varit duktiga på att hantera ändrade förutsättningar på bilmarknaden. De isländska bankerna Arion Banki och Islandsbanki har hanterat sin utlåning till turism och pandemirelaterade sektorer mycket väl. Den finska kärnkraftsproducenten TVO har efter drygt 15 års arbete med sin tredje reaktor nästan kommit i mål. SSAB kommer allt längre fram i sin satsning på fossilfritt stål och har samtidigt haft ett kanonår finansiellt. Alla dessa händelser, och många fler, har resulterat i stigande obligationspriser.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.