Månadsrapport Enter Cross Credit september 2021

Månadsrapport Enter Cross Credit september 2021

Månadskommentar Enter Cross Credit

Månadens internationella nyhetsflöde, där kinesiska Evergrande dominerat, har överlag varit negativt. Världens börser har efter ett starkt år tagit ett kliv tillbaka. Det finns allt fler tecken på att inflationsuppgången som observerats sedan början på året kan vara mer ihållande än marknaden hittills bedömt. Internationella och svenska räntor har i spåren av detta stigit under månaden. Trots det negativa risksentimentet har svenska krediter gett bra avkastning. Lite motsägelsefullt har de allra säkraste bostads- och kommunobligationerna haft negativ avkastning medan alla övriga delar av kreditmarknaden gått starkt.

Det har varit mycket nyheter i fondens innehav under månaden. Storskogens noteringsplaner annonserades och Volvo Cars notering verkar komma allt närmare. Att bolagen ska noteras har varit känt sedan länge men att det nu sker är från ett kreditperspektiv positivt då transparensen och det allmänna kunnandet om bolagen ökar. En noterad aktie ger även bredare tillgång till kapitalmarknaden.

“Vi har sedan en tid ägt industribolaget Gränges i fonden och valde under månaden att öka exponeringen då bolaget emitterade en hållbarhetslänkad obligation.”

Fastighetsbolaget Heimstaden Bostad annonserade under månaden ett stort förvärv på 92 miljarder kronor från Akelius. Bolaget kommer efter förvärvet att vara Europas näst största fastighetsbolag. Bolaget ägs av flertalet pensionsbolag så som KPA Pension och Alecta, tillsammans med det privata bolaget Heimstaden AB, där fonden äger obligationer. Heimstaden AB fick under månaden sin första officiella rating från Fitch med kreditbetyget BB+.

Vi har sedan en tid ägt industribolaget Gränges i fonden och valde under månaden att öka exponeringen då bolaget emitterade en hållbarhetslänkad obligation. Villkoren i obligationen är kopplade till att bolaget minskar klimatutsläppen och ökar andelen återvunnet aluminium. Når bolaget inte upp till målsättningarna behöver de betala ett högre belopp till investerarna på förfallodagen. Vi tycker detta är ett bra sätt att styra kapital till bolag som investerare för att minska klimatpåverkan. Vi hade även nöjet att som investerare vara med på ceremonin när obligationen noterades på Nasdaq Sustainable Bond List.

 

Kort om Gränges

Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och Amerika.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.