Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2024

Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2024

Ett fint kvitto på ett vinnande koncept

Vi är väldigt stolta att fonden under månaden tilldelades priset Årets Kreditfond 2023 av Privata Affärer. Priset har delats ut sedan 2003 och är den största oberoende fondutmärkelsen i Sverige. Vi gläds över att juryn lyfter fram fondens goda avkastning och låga risk under ett par år med väldigt volatila finansmarknader.

Optimismens återkomst

Det positiva sentimentet i företagsobligationsmarknaden har fortsatt under inledningen på året. Fallande inflation och kommande räntesänkningar underbygger en optimism som syns i marknaden men även i hushållens syn på framtiden.

På den svenska företagsobligationsmarknaden har det varit intensivt. Kreditmarginalerna som bolagen får betala har det senaste halvåret kontinuerligt minskat, vilket gör att fler bolag nu väljer att komma till marknaden.

Fastighetsbolaget Balder har inte gjort en ny obligation på flera år, men i januari lyckades bolaget och investerare komma överens om en räntenivå som fungerade för båda parter. Fonden investerade i bolagets tvååriga obligationer med en ränta på 2 % över Stibor.

Castellum har varit aktiva med emissioner av korta obligationer sedan i höstas men gjorde nu en längre obligation med fem års löptid där de betalar 2,3% över Stibor, vilken fonden även valde att investera i.

I slutet på månaden gjorde även det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer en ny tvåårig obligation med en räntenivå på 2,85 % över Stibor. Platzer är redan en av fondens betydande investeringar, med tanke på dess välskötta verksamhet och lockande avkastningspotential.

I samband med emissionen justerades kreditmarginalen på deras utstående obligationer med över 100 baspunkter. Det betyder att de steg med ca 2 % i värde och bidrog till fondens starka avkastning under månaden. Innehavet är ett av fondens bästa hittills i år med en avkastning på 3,5 %.

”Det positiva sentimentet i företagsobligationsmarknaden har fortsatt under inledningen på året. Kreditmarginalerna som bolagen får betala har det senaste halvåret kontinuerligt minskat, vilket gör att fler bolag nu väljer att komma till marknaden.”

Banker i fokus

Även flera banker har kommit till marknaden och vi investerade i en hybridobligation från Länsförsäkringar, en efterställd från danska Sydbank och en senior från Islandsbankii. På andrahandsmarknaden köpte vi hybridobligationer från SBAB och en senior obligation från Arionbank. Efter att nischbanken Resurs lämnat en omvänd vinstvarning valde vi att halvera positionen.

Även om kreditpremierna på marknaden kommit ner tycker vi att det finns många intressanta möjligheter för att skapa en god riskjusterad avkastning. Vi har förlängt den totala löptiden i fonden något för att reflektera det positiva sentimentet.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.