Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2021

Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2021

Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2021

Oktober månad inleddes med viss nervositet på världens finansmarknader. Det osäkra läget med flaskhalsar i leverantörsleden, högre energipriser och brist på halvledare gör att prognoser på enskilda bolag och det övergripande konjunkturläget är svårbedömt. De flesta stora företag har under månaden rapporterat kvartalsrapporter vilka överlag varit bättre än förväntansbilden. Även om flertalet bolag lyfter fram ovan nämnda utmaningar kompenserar än så länge styrkan i efterfrågan de ökade kostnaderna och leveranssvårigheterna. Men utmaningarna kommer att bestå och en stor fråga är om detta resulterar i varaktig inflationsuppgång eller om prisuppgångarna endast är tillfälliga.

Under senare delen av månaden har räntemarknaden börjat spekulera i att centralbankerna måste höja styrräntor betydligt tidigare än deras egna prognoser. I Sverige prissätts att Riksbanken höjer räntan under nästa höst medan Riksbanken själva sagt att styrräntan inte kommer att ändras innan hösten 2024. Motsättningarna gör att volatiliteten antagligen kommer att bestå.

“SSAB:s fina trend fortsatte och bolaget rapporterade ytterligare ett rekordkvartal.”

Gustaf Tegell

 

Medicinteknikbolaget Elekta fick under månaden sitt första officiella kreditbetyg genom S&P som bedömer att bolaget är investment grade med BBB–. Ratinginstitutet lyfter fram bolagets framträdande innovationskraft och ledande marknadsposition i kombination med låg skuldsättning och stabil kassagenerering. Nyheten fick priset på bolagets längre obligationer att stiga med 0,5 % vilket bidrog till månadens avkastning.

SSAB:s fina trend fortsatte och bolaget rapporterade ytterligare ett rekordkvartal. Efterfrågan är fortsatt mycket stark i kombination med höga priser. Det starka kassaflödet medför att bolagets nettoskuld är ca 3,5 miljarder jämfört med 13 miljarder för ett år sedan. Vi har tidigare nämnt att SSAB är på god väg att få höjt kreditbetyg och därmed kommer att anses som investment grade. Rapporten stärkte detta och vi har utökat exponeringen mot bolaget.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.