Månadsrapport Enter Cross Credit juli 2022

Ökade innehav trots försämrad konjunktur

Under månaden fortsatte världens centralbanker att höja räntorna. Amerikanska ED höjde räntan med 75 punkter för andra mötet på raken medan ECB höjde med 50 punkter och därmed lämnade minusnivåer. Riksbanken höjde också med 50 punkter. Trots snabbt stigande styrräntor har längre marknadsräntor fallit kraftigt under månaden. Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation gick ned till 2,6 % i juli från 3,5 % i mitten av juni. Uttalanden från centralbankerna tolkades som att de kommande höjningarna inte blir fullt så stora som befarats. I kombination med en svagare konjunktur kan det medföra att styrräntor kommer att sänkas längre fram. Något motsägelsefullt tolkar finansmarknaden detta som positivt och världens börser steg under månaden. Höga räntor ses för närvarande som ett större hot mot aktiemarknaden än sämre ekonomisk tillväxt.

“Bolagens kvartalsrapporter har varit relativt bra och den försämrade konjunkturen syns ännu inte i siffrorna. Under månaden har vi ökat innehaven i Stena Metall, Storebrand och Velliv.”

Räntenivåerna gynnas i et nya ekonomiska klimatet

Bolagens kvartalsrapporter har varit relativt bra och den försämrade konjunkturen syns ännu inte i siffrorna. Under månaden har vi ökat innehaven i Stena Metall, Storebrand och Velliv.
Fondens räntenivå gynnas överlag av stigande räntor. Kombinationen av stigande kreditpremier och marknadsräntor, där Stibor har stigit från att vara minus 0,05 % i början på året till att nu vara 1,4 %, gör att fondens räntenivå är 4,5 % jämfört med 1,6 % i början på året.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.