Månadsrapport Enter Cross Credit december 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit december 2023

Ett positivt slut på berg- och dalbanans år

Ett år känns som det passerar fort – men när vi ser tillbaka på 2023 kan vi konstatera att det har varit händelserikt på de finansiella marknaderna. Under den tidiga våren i mars var det rejält turbulent i spåren av bankoron i USA och utvecklingen för Credit Suisse. Sommaren och hösten dominerades av stigande räntor som inte tycktes ha någon topp, medan året avslutades med bredbaserad nedgång i inflation, kraftigt fallande räntor och förnyad optimism. Både räntor och börserna har åkt berg- och dalbana där den svenska längre 10-årsräntan är lägre nu än i början på året, 2-årsräntor är ungefär i paritet medan 3-månaders Stibor är avsevärt högre. Längre räntor har under hösten tagit i beaktande att det troligen kommer betydande räntesänkningar från Riksbanken nästa år. Mönstret är detsamma ute i Europa och i USA.

”Vi försöker ha en fond som både kan skapa god avkastning och hantera volatila perioder. När vi går in i det nya året ser förutsättningarna goda ut med en optimism som syns i alla tillgångsklasser.”

God avkastning och låg volatilitet

För fonden har det varit ett väldigt gynnsamt år. Den totala avkastningen på ca 7,5 % med väldigt låg volatilitet är vi mycket nöjda med. Avkastningen är jämnt fördelad över årets månader, förutom i mars då fonden hade den enda negativa månaden med –0,15 % avkastning i spåren av bankfrossan. Sett till innehaven är avkastning bredbaserad där alla sektorer bidrar, men för att lyfta fram en specifik sektor har banker som Jyske, Islandsbanki, Nordnet och Resurs haft fina avkastningar på 8–16 %. Bland övriga innehav har flygplatsoperatören Swedavias obligationer avkastat över 10 % och finska elproducenten TVO har gett en avkastning på 7 % med så gott som ingen volatilitet. Bolaget har dessutom gjort resan från high yield till investment grade under året. Viaplay är egentligen det enda innehavet som haft betydande negativ avkastning, men trots händelserna i början på december blev månadens avkastning för fonden relativt god.

Med balans som ledstjärna

När vi går in i det nya året ser förutsättningarna goda ut med en optimism som syns i alla tillgångsklasser. Vi tror att fonden bör ha ytterligare ett år av attraktiv avkastning. Men vad vi skriver i nästa års summering kan vi bara spekulera i. Troligt är att det är flera olika marknader med olika möjligheter och risker som har utspelats under året. Med den insikten försöker vi ha en fond som både kan skapa god avkastning och hantera volatila perioder.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.