Månadsrapport Enter Cross Credit december 2022

Stor potential framåt

December inleddes med fallande räntor. Efter att centralbankerna FED, ECB och BOE höjde styrräntorna med ytterligare 0,5 procentenheter i mitten på månaden steg dock även marknadens räntor kraftigt. Detta medförde fallande börser och stigande kreditspreadar. Marknaderna återhämtade sig något i mellandagarna men likväl minskade de flesta tillgångar i värde under månanden. Bland fondens innehav kom det flera nyheter, framför allt från fastighetsbolagen. Balder gjorde en riktad emission där AMF tillför aktiekapital, Corem sålde fastigheter för drygt fem miljarder kronor till Blackstone och Castellums vd Rutger Arnhult aviserade sin avgång. Serieförvärvaren Storskogens fick sitt kreditbetyg nedgraderat två steg av ratingbyrån Moody’s.

Positiva tecken efter ett händelserikt år

Vi blickar tillbaka på ett väldigt händelserikt 2022. ör ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10 % och ett krig i Europa. Året går även till historien som ett av de med snabbast förändringar i räntor, där amerikanska ED höjde räntan med 4,25 % och Svenska Riksbanken med 2,5 %.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av ränteuppgången och svenska börsen föll 22 %, svenska tioåriga statsobligationen 16 %, och svenska investment grade-obligationer 4 %. Fonden tappade 1,4 % under året, vilket vi är nöjda med sett till förutsättningarna.

Höjda kreditbetyg för viktiga positioner

Fondens genomsnittliga kreditkvalité är BBB– vilket är samma nivå som i inledningen av 2022. Under året har SSAB, finska kärnkraftsproducenten TVO och Storebrand fått höjda kreditbetyg. Castellum, Intrum och Storskogen har gått motsatta vägen. Innehaven med höjt betyg har dock varit större positioner i fonden och vägt 4 % mer, så rating-migrationen har under året varit positiv.

Aktiviteten har under året varit hög för att anpassa fonden mot ett förändrat marknadsläge. Vi har ökat exponeringen mot försäkringsbolag där Storebrand nu är en av fondens största innehav. Inom bank har vi adderat isländska Landsbanki och Kvika, medan Klarna och Bank Norwegian lämnat fonden.

“Vi har ökat exponeringen mot försäkringsbolag där Storebrand nu är en av fondens största innehav. Inom bank har vi adderat isländska Landsbanki och Kvika, medan Klarna och Bank Norwegian lämnat fonden.”

Förändringar inom fastigheter

Inom fastighetssektorn har vi gjort flera förändringar då vi i början på året sålde Genova och M2. Vi tycker att prissättningen i sektorn överlag ser attraktiv ut trots att fler åtgärder likt de vi såg i december behöver komma på plats. Vi är dock försiktiga och den totala vikten är 22 % jämfört med 25 % i början på året.

Inom energi har vi bland annat trefaldigat positionen i nämnda TVO, som nu är en av de största positionerna. Bolaget är en stark kandidat att ta steget från high yield till investment grade under 2023.

Höjd räntenivå ger skydd framåt

Räntenivån i fonden har gått från 1,6 % till 6,2 % under året. Det förklaras dels av att Stibor stigit från –0,1 % till 2,7 %, dels av en förändrad värdering av kreditrisk. Den höga räntenivån ger skydd om prissättningen av kreditrisk stiger samtidigt som avkastningspotentialen är högre än på många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna skapa en god riskjusterad avkastning trots en svår konjunktur.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.