Månadsrapport Enter Cross Credit april 2022

Under april var inflation, räntehöjningar och problem med försörjningskedjor på grund av Covid lockdowns i Kina och kriget i Ukraina det dominerande temat. På aktiemarknaden var tillväxtaktier och konsumentrelaterade sektorer under press. Sektorer som gynnas av högre räntor utvecklades positivt och det omvända gällde för sektorer med negativ påverkan. Det tydligaste exemplet är att banksektorn steg knappt 10 % i april medan fastighetssektorn gick ned med drygt 15 %.

Räntorna på väg upp

Riksbanken höjde reporäntan med 25 baspunkter och flaggar för ytterligare två till tre höjningar under året. Beskedet fick räntor över alla löptider att stiga och den svenska 10-åriga statsobligationen noteras nu med en ränta på 1,7 %, jämfört med 0,2 % i början på året. I USA är motsvarande ränta nu knappt 3 %. Den stora frågan är om ekonomin tål ett högre ränteläge. På konsumentnivå drabbas hushållen av både stigande boräntor och en bred uppgång i priser på varor och tjänster.

“Rapportperioden är i full gång med blandade resultat. Merparten av bolagen har hanterat situationen väl och lyckats kompensera för högre kostnader för råmaterial och komponenter med högre pris mot kund.”

Bolagen håller kursen i blåsten

Rapportperioden är i full gång med blandade resultat. Merparten av bolagen har hanterat situationen väl och lyckats kompensera för högre kostnader för råmaterial och komponenter med högre pris mot kund. Industriefterfrågan ligger fortsatt på en hög nivå. De delar av konsumentmarknaden där det är svårare att höja pris mot kund och kostnaderna för digital marknadsföring är fortsatt höga, har det dock tuffare.

Fondens avkastning gynnas av stigande räntor då räntedurationen är obefintlig och alla obligationers kuponger är kopplade till Stibor. Vi anser att värderingen av kreditrisken på företag är rimlig och tar höjd för ökad osäkerhet i konjunkturen.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.