Månadsrapport Enter Preserve april 2023

Uppåtgående trend för attraktiv fondportfölj

Aktiemarknader världen över steg i april. Stockholmsbörsen steg med 2,8 % (SIX PRX). De stora bolagen steg (OMXS30 +3,2 %) mer än de mindre (Carnegie Small Cap Index +2,2 %). Sedan börsen vände uppåt i oktober förra året har de större bolagen utvecklats betydligt bättre än de mindre. Ett tecken på att riskviljan trots marknadens uppgång fortfarande är relativt låg.

Stark månad för Enter Preserve

Centralbankerna fortsätter att höja sina styrräntor. Sveriges Riksbank höjde reporäntan med 50 baspunkter till 3,50 % under månaden. Räntor på längre statsobligationer var dock relativt stabila.

Enter Preserve steg med 3,1 % i april. Fondens allokering till aktier var drygt 60 %. Aktieinvesteringarna steg med ca 4,6 % och ränteplaceringarna med knappt 1 %.

”Rapportperioden har börjat bra för fondens innehav, med stora uppgångar för till exempel NCAB, Atlas Copco och Indutrade. Enter Preserve steg med 3,1 % i april.”

En fortsatt stabil portfölj

Rapportperioden har börjat bra för fondens innehav, med stora uppgångar för till exempel NCAB, Atlas Copco och Indutrade. Musti bidrog också väl till fondens avkastning under månaden, dock utan större nyheter då bolaget inte publicerat sin delårsrapport än.

I den negativa vågskålen har vi främst Mycronic som något förvånande gick ned kraftigt i april, detta trots en solid rapport hyfsat i linje med förväntansbilden och oförändrad guidning för helåret. Nordnet och Hexagon bidrog något negativt till avkastningen men inget i deras delårsrapporter gör oss speciellt oroliga.

Vi har endast gjorde mindre förändringar i fondens innehav under april.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.