Månadsrapport Enter Preserve december 2021

Månadsrapport Enter Preserve december 2021

Månadskommentar Enter Preserve december 2021

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år fått styra världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Vi har konstaterat att pandemin skapade ett uppdämt intresse för konsumtion när samhället väl öppnade upp. Detta resulterade i en ekonomiskt tillväxt som syns både i makroekonomisk statistik som BNP-tillväxt och i företagens resultaträkningar. Aktiemarknaden har tagit till sig detta och världens börser visar kraftiga uppgångar.
Efterfrågan har varit så stark att producerande företag haft svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter –något som resulterat i stigande fraktkostnader, längre leveranstider och kostnadsökningar. Detta har i kombination med rekordhöga energipriser medfört att inflationen är på den högsta nivån på flera årtionden. Trots att en del av uppgången anses vara temporär är det ändå nya impulser som trycker på.

“De stora QE-programmen som lanserades vid pandemins utbrott har börjat trappas ner och vi kommer allt närmare högre styrräntor. Som vanligt ligger USA före Europa. Antagligen kommer nästa år till stor del handla om just detta.”

Förändringens vindar

Vi ser nu ett skifte i hur räntemarknaden bedömer centralbankernas agerande framöver. De stora QE-programmen som lanserades vid pandemins utbrott har börjat trappas ner och vi kommer allt närmare högre styrräntor. Som vanligt ligger USA före Europa. Antagligen kommer nästa år till stor del handla om just detta. Räntemarknaden har varit volatil under året med stigande statsräntor. Speciellt korta räntor har varit extra volatila då de är nära kopplade till centralbankernas styrräntor. Obligationer som påverkas av marknadsräntor har därför haft negativ avkastning under året.

Stabil ökning överlag

Enter Preserve steg med 2,8% i december vilket tar helårsavkastningen till 26,1% för 2021. Aktieinvesteringarna steg med ca 4% under månaden medan ränteplaceringarna var stabila. ör helåret steg aktieinvesteringarna med ca 46% och ränteplaceringarna knappt 2%. Allokeringen mot aktier har under hela året legat kring 60% av fondens investeringar.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.