Månadsrapport Enter Preserve december 2022

Stabila ränteplaceringar efter ett tufft år

Avslutningen av 2022 liknade helåret som dominerats av hög inflation och stigande räntor samt oro för kriget i Ukraina och den energikris som det utlöst i Europa. Hökaktiga toner från amerikanska centralbanken ED gjorde att börsåterhämtningen som pågått sedan oktober kom av sig. Den amerikanska långräntan (10-årig stadsobligation) gick upp från ca 3,5% till 3,9% i december. S&P 500 index gick ned med ca 6% medan tillväxtorienterade Nasdaq Composite index gick ned nära 9% i december.

Stockholmsbörsen följde internationella marknader och föll med 2,7% i december vilket gjorde att helåret 2022 avslutades på –22,8%. Defensiva sektorer och sektorer som påverkas positivt av ett högre ränteläge klarade året bäst.

“I december gick aktieplaceringarna ned med 2,9% medan ränteplaceringarna var stabila.”

I linje med börsen

Enter Preserve sjönk med 2,7% i december vilket gjorde att året avslutades på –19,9%. I december gick aktieplaceringarna ned med 2,9% medan ränteplaceringarna var stabila. Aktieandelen av fondens investeringar låg på ca 60%. För helåret gick aktieinvesteringarna ned ca 30% medan ränteplaceringarna var stabila och aktieandelen uppgick till ca 60%. Vi gjorde inga större förändringar i december.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.