Månadsrapport Enter Preserve februari 2023

Uppåt för Stockholmsbörsen och positiva vindar i fonden

Under månaden höjde flertalet centralbanker styrräntorna. Amerikanska FED inledde med att höja 0,25% till intervallet 4,5–4,75% och Riksbanken höjde senare under månaden med 0,5% till nuvarande nivå på 3%. Detta var i linje med förväntansbilden. Men under månaden har inflationssiffror kommit in högre än vad marknaden hoppades på. Samtidigt fortsätter den amerikanska arbetsmarknaden att vara väldigt stark. Något som under månaden drev upp räntor på bred front då marknaden nu tror på fler höjningar och att räntorna kommer ligga kvar på höga nivåer under längre tid framåt.

Sverige går bättre än USA

I både USA och Sverige prissätts nästan 1% högre styrräntor under året. I februari steg även längre räntor där en svensk 10-årig statsobligation gick från 2,1 till 2,7%, vilket genererade en negativ avkastning på 5%.

“Bäst bidrag till fondens avkastning kom från Instalco, Lagercrantz och Lifco som samtliga rapporterade starka resultat betydligt över förväntan.”

Volatiliteten på räntemarknaden gjorde även att aktier föll tillbaka under andra halvan på månaden. Stockholmsbörsen stängde ändå +1,2% i februari, vilket var bättre än i USA där S&P 500 backade –2,4%.

Aktieinvesteringar lyfte fonden

Enter Preserve steg med 1,6% i februari. Fondens aktieinvesteringar steg med 2,3% och ränteplaceringarna med 0,7%. Fondens allokering till aktier låg på drygt 60 % under perioden.

Bäst bidrag till fondens avkastning kom från Instalco, Lagercrantz och Lifco som samtliga rapporterade starka resultat betydligt över förväntan.

Sämst bidrag kom från NCAB, Karnov och Indutrade. NCAB och Karnov rapporterade sämre resultat än väntat för det fjärde kvartalet. Indutrade sjönk trots att deras rapport för kvartal fyra var stark och i linje med förväntan.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.