Månadsrapport Enter Preserve januari 2023

Positiva tecken på att inflationen toppat

Den amerikanska långräntan fortsätter att ha stort inflytande på globala finansmarknader. Räntan på en 10-årig amerikansk statsobligation gick ner till ca 3,50 % vid slutet av januari från 3,80 % vid årsskiftet och ca 4,20 % vid toppen i oktober/november. Tecken på att inflationen har toppat och är på väg ned har drivit på räntenedgången. Detta trots att ledamöter från den amerikanska centralbanken fortsatt uttala sig försiktigt och planerar för ytterligare höjningar av styrräntan.

Den starkaste månaden på länge

Januari blev den starkaste månaden på länge för många aktiemarknader. Nasdaq Composite i USA och Carnegie Small Cap index i Sverige, som drabbades hårt under 2022 när räntorna steg, gick upp 10,7 % respektive 8,5 % i januari.

“Enter Preserve steg med 4,3 % i januari.”

Stabil utveckling för Enter Preserve

Enter Preserve steg med 4,3 % i januari. Aktieinvesteringarna gick upp med knappt 7 % medan ränteplaceringarna hade en stabil utveckling under månaden. Andelen av fondens kapital som var investerat i aktier låg på ca 60 % under månaden.

Bäst bidrag till avkastningen kom från Mycronic, Husqvarna, Investor, Sagax och Nordic Waterproofing.

Sämst bidrag till avkastningen kom från Astra Zeneca, Tele2, Atlas Copco, Musti och Formpipe.

Det har inte skett några betydande förändringar i fonden under månaden.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.