Månadsrapport Enter Preserve juli 2022

Preserve på plus när den amerikanska räntan styr marknaden

Utvecklingen på den amerikanska räntemarknaden fortsätter att prägla globala finansmarknader. Tydliga signaler på ekonomisk inbromsning har sänkt inflationsförväntan i USA, trots att den rapporterade inflationen är på rekordhög nivå. Räntan på en amerikansk tioårig statsobligation har gått från 3,5 % i mitten av juni till 2,6 % i slutet av juli. I år har utvecklingen av räntan i USA haft betydligt större inverkan på aktiemarknaden än på de ekonomiska utsikterna. Likaså i juli då S&P 500 steg med 9,2 % trots att BNP-prognoser sänkts. Tillväxtorienterade aktier som gått ned kraftigt under året på grund av stigande räntor rekylerade kraftigt i juli, medan värdeorienterade aktier visade mer blygsamma uppgångar.

“Bäst bidrag till avkastningen kom från Lagercrantz, Sagax, Atlas Copco och Indutrade.”

Tillväxtorienterade bolag fortsätter att leverera

Utvecklingen på den svenska marknaden följde den amerikanska. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med 12,2 % med tydligt bättre avkastning för tillväxtorienterade och räntekänsliga bolag.

Enter Preserve steg med 7,5 % i juli. Fondens aktieplaceringar steg med 13 % medan ränteplaceringarna var stabila. Andelen av fondens tillgångar som var investerade i aktier uppgick till ca 60 %.

Bäst bidrag till avkastningen kom från Lagercrantz, Sagax, Atlas Copco och Indutrade. Samtliga rapporterade starka resultat med hög vinsttillväxt för det andra kvartalet. Bolagen gynnades även av nedgången av den amerikanska långräntan, vilket lett till positivt sentiment för tillväxtorienterade aktier.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.