Månadsrapport Enter Preserve juni 2022

Goda framtidsförutsättningar trots historiskt dåligt halvår

Globala finansmarknader pressades kraftigt under juni vilket gör det första halvåret till ett av de historiskt sämsta. S&P 500 sjönk med lite drygt 20% under det första halvåret. Tillväxtorienterade index såsom teknikindex i USA, Nasdaq Composite och svenska småbolagsindex Carnegie Small Cap gick ned runt 30% under samma period. En rad faktorer ligger bakom den svaga inledningen på året. Till att börja med så kommer vi från höga nivåer då börser stigit kraftigt de senaste tre åren, vilket gjort att värderingarna var stretchade på många håll. Stigande inflation och räntehöjningar utgjorde startskottet till nedgången för finansiella tillgångar. Rysslands invasion av Ukraina och ett mer instabilt geopolitiskt läge globalt har ökat riskaversionen. På sistone har oron för att vi är på väg in i en lågkonjunktur tilltagit då inflation och räntor förväntas försämra konsumtions– och investeringsviljan.

“Trots alla orosmoln så har bolagen överlag hittills rapporterat fina resultat vilket gör att hela nedgången på de flesta marknader beror på en lägre värdering i förhållande till kommande års förväntade vinster.”

Starka bolagsresultat trots oro och nedgångar

Enter Preserve backade med 8,5% i juni. Aktieinvesteringarna gick ned med ca 13% och ränteplaceringarna med ca 0,5%. Allokeringen till aktier var ca 60% under juni och vi har inte gjort några större förändringar under månaden.
Trots alla orosmoln så har bolagen överlag hittills rapporterat fina resultat vilket gör att hela nedgången på de flesta marknader beror på en lägre värdering i förhållande till kommande års förväntade vinster. Håller vinsterna hyggligt finns det goda förutsättningar för en ljusare börs framöver. När det rekordnegativa sentimentet vänder är dock svårbedömt.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.