Månadsrapport Enter Preserve maj 2022

Inflationen är fortfarande väldigt hög och den stora frågan är om toppen har passerats samt hur bestående de nya nivåerna är. De senaste mätningarna visar att europeisk inflation fortsätter att stiga vilket sätter press på ECB att agera.
I USA syns tecken på att toppen passerats men nivåerna är fortsatt höga. Nuvarande impulser från kriget, halvledarbrist, energibrist och fraktkostnader är förhoppningsvis övergående. Men inflationen riskerar att leta sig in i löneökningar när effekten blir en mer permanent uppgång. Detta vill centralbankerna motverka med höjda styrräntor och bantning av balansräkningar.

Sagax och Mycronic i täten

Enter Preserve gick ned med 3,5% i maj. Aktieinnehaven backade ca 5% medan ränteplaceringarna hade en svagt negativ utveckling. Under månaden var aktieexponering drygt 60%.

“Bäst bidrag till avkastningen kom från Sagax och Mycronic.”

Bäst bidrag till avkastningen kom från Sagax och Mycronic. Marknadssentiment har störst inverkan på kurserna. Sagax fick ändå stöd av en stark kvartalsrapport för det första kvartalet. Bolagets fastighetsportfölj indexjusteras för inflation vilket är positivt för hyresintäkterna under perioder med hög inflation. Något som sannolikt påverkat kursen positivt.
Vi har inte gjort några större förändringar i fonden under månaden.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.