Månadsrapport Enter Preserve mars 2022

De finansiella marknaderna fortsätter att präglas av kriget i Ukraina. Från ett ekonomiskt perspektiv påverkar det direkt tillgången till råvaror och produkter som produceras i de drabbade länderna. Det har återigen blivit tydligt hur sammanlänkad den globala ekonomin och försörjningskedjorna är. Bolag med försäljning i Ryssland drar sig ur marknaden, men det är oklart hur det blir på längre sikt. De sammantagna effekterna blir dyrare insatsvaror då företag behöver hitta nya leverantörer eller i vissa fall tillfälligt stoppa produktionen där ersättningsvaror inte går att få fram.

Räntenivåerna på uppgång

Priserna stiger vilket ger ytterligare press uppåt på inflationen. Räntemarknaderna har reagerat med att driva upp räntenivåer och vi är på väg mot en tid med stigande styrräntor. Individens oro i kristider i kombination med stigande boräntor och urholkad köpkraft ger ett konsumentförtroende som är på den lägsta nivån sedan finanskrisen. Konjunkturen kommer att mattas av, men hur stor inbromsningen blir är i nuläget väldigt svårt att säga.

“Enter Preserve steg med 2,5% under mars. Aktieinvesteringarna steg med ca 4% medan ränteplaceringarna var relativt stabila.”

Preserve på plus i mars

Enter Preserve steg med 2,5% under mars. Aktieinvesteringarna steg med ca 4% medan ränteplaceringarna var relativt stabila. Under månaden var aktieexponeringen knappt 65%. Bäst bidrag till avkastningen kom från Epiroc, Tele2, Lifco och Lagercrantz medan sämst bidrag kom från Husqvarna, Instalco, Mycronic och Arjo.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.