Månadsrapport Enter Preserve mars 2023

Stabil utveckling på en volatil marknad

Mars blev ytterligare en volatil månad på världens kapitalmarknader. En positiv start fick en tvär vändning när nischbanken Silicon Valley Bank utsattes för en ”bank run” och behövde tas över av myndigheterna. I tät följd fick även amerikanska nischbanken Signature Bank och Credit Suisse stora problem. För att förhindra ytterligare spridning agerade myndigheter kraftfullt och orkestrerade så att de nämnda bankerna togs över av andra, mer stabila banker. Åtgärderna har fått en initial lugnande effekt och oron för en större bankkris har minskat. Samtidigt har förväntan om centralbankers räntehöjningar minskat och långa räntor har gått ned. Stockholmsbörsen gick under månaden ned med 0,4% men med stora skillnader mellan sektorer. Fastigheter gick ned med 11% och finans med 7%, medan dagligvaror steg med 6% och sällanköpsvaror med 4%.

“Bäst bidrag till avkastningen under mars månad kom från Mycronic, Lagercrantz och Getinge.”

Enter Preserve steg med 1% i mars. Fondens aktieinvesteringar steg med ca 1% medan ränteinvesteringarna gick upp marginellt. Under månaden var drygt 60% av fondens kapital investerat i aktier.

Bäst bidrag till avkastningen under mars månad kom från Mycronic, Lagercrantz och Getinge. Sämst bidrag kom från Balder, Wihlborgs och Sagax.

Under månaden har vi inte gjort några stora förändringar.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.