Månadsrapport Enter Preserve november 2021

Månadsrapport Enter Preserve november 2021

Månadskommentar Enter Preserve november 2021

Finansiella marknader världen över fortsätter att präglas av en stark efterfrågan inom de flesta områden men samtidigt av en mängd orosmoln såsom flaskhalsar i leverantörsled, ökade priser på råvaror och komponenter och oro för långvarig inflation. Under månaden har även den nya virusvarianten kallad omikron spridits sig över världen och orsakat oro för en förlängning av pandemin med stora hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser som följd.

“Bäst bidrag till avkastningen kom från NCAB, Formpipe, JM och Lagercrantz.”

Utvecklingen på aktiemarknaderna världen över var blandad. I USA steg teknikindex Nasdaq Composite marginellt medan S&P 500 backade något. I Sverige sjönk storbolagsindex OMX30 med 1,9% medan småbolagsindex Carnegie Small Cap Index steg med 3,3%. Under ytan var det stora variationer i avkastning mellan bolagen som ingår i de olika indexen. Långa räntor har fallit i linje med minskad riskaptit medan korta räntor i främst USA har stigit efter att Powell indikerat att styrräntan kan komma att höjas tidigare än väntat.

Enter Preserve steg med 1,1% i november vilket leder till en avkastning på 22,7% hittills i år. I november avkastade aktieplaceringarna ca 1,9% medan ränteplaceringarna hade en mindre påverkan. Under månaden var knappt 65% av fonden investerad i aktier.

Bäst bidrag till avkastningen kom från NCAB, Formpipe, JM och Lagercrantz. Sämst bidrag kom från Nordic Waterproofing, Instalco, Musti och Arjo.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.