Månadsrapport Enter Preserve november 2022

Centralbankerna närmar sig slutet av räntehöjningarna

Under månaden fortsatte världens centralbanker att höja styrräntorna. Amerikanska FED höjde räntenivån med 0,75 % vilket även Bank of England och Riksbanken gjorde. Samtidigt höjs guidningen om de slutliga räntenivåerna. Finansmarknadens fokus under månaden var att inflationsdata visade en lägre ökningstakt än förväntat och att centralbankerna närmar sig slutet av räntehöjningarna. Som tidigare i år är det ränteutvecklingen som lämnar starkast avtryck på aktiemarknaden. Trots att konjunkturen är på väg att försvagas hade risktillgångar en stark avkastning under månaden då den positiva effekten från lägre långräntor för närvarande väger tyngre. Stockholmsbörsen steg 7 % under månaden.

“Bäst bidrag till avkastningen kom från NCAB, Epiroc, Lagercrantz och Wihlborgs som samtliga rapporterat solida resultat för det tredje kvartalet.”

Medvind för fonden i november

Enter Preserve steg med 4,8 % under månaden. Aktieinnehaven avkastade ca 8 % medan ränteplaceringarna utvecklades stabilt. Cirka 60 % av fondens kapital var investerat i aktier.

Bäst bidrag till avkastningen kom från NCAB, Epiroc, Lagercrantz och Wihlborgs som samtliga rapporterat solida resultat för det tredje kvartalet.

Sämst bidrag till avkastningen kom från Musti, Karnov, Instalco och Arjo. Gemensamt för dessa var att lönsamhetsnivån var något sämre än väntat vilket skapat viss osäkerhet kring förväntad lönsamhetsnivå framgent.
Vi har inte gjort några större förändringar under månaden.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.