Månadsrapport Enter Preserve oktober 2021

Månadsrapport Enter Preserve oktober 2021

Månadsrapport Enter Preserve oktober 2021

Under oktober återvände riskaptiten till marknaden med breda uppgångar bland globala börser. Blickar vi mot USA var tillväxtbolag den starkaste drivaren även om värdebolag också utvecklades väl. Stockholmsbörsens breda index (SIX PRX) steg med 5%. Fastigheter var den bästa sektorn med en uppgång på hela 14% under månaden men även finanssektorn utvecklades starkt. Ericsson drog ner IT-sektorn till negativt territorium och dataspelsbolagen hade ytterligare en tuff månad.

Rapportperioden är i full sving med överlag starka resultat drivet av fortsatt återhämtning i efterfrågan. Utfallen varierar beroende på hur väl bolagen hanterat problemen med varuförsörjning och högre kostnader för de flesta insatsvaror och komponenter. Kommentarer kring efterfrågan är fortsatt positiva vilket bådar gott inför kommande kvartal. Framför allt om problemen med flaskhalsar i leverantörsleden gradvis byggs bort.

“Bäst bidrag till avkastningen kom från Nordic Waterproofing, Sagax, Ncab och Instalco.”

Frågan om huruvida utbudsbristen kommer att resultera i varaktig inflationsuppgång eller om prisuppgångarna endast är tillfälliga är fortsatt aktuell. Under senare delen av månaden har räntemarknaden börjat spekulera i att centralbankerna måste höja styrräntor betydligt tidigare än deras egna prognoser. I Sverige prissätts att Riksbanken höjer räntan nästa höst medan Riksbanken själva sagt att styrräntan inte kommer ändras innan hösten 2024. Motsättningarna gör att volatiliteten på räntemarknaden antagligen kommer att bestå.

Enter Preserve steg med 5% i oktober. Aktieinvesteringarna steg med ca 8% medan ränteplaceringarna var stabila under månaden. Exponeringen mot aktier låg på drygt 60%.

Bäst bidrag till avkastningen kom från Nordic Waterproofing, Sagax, Ncab och Instalco. Sämst bidrag kom från Mycronic, Dometic, Tele2 och KnowIt.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.