Månadsrapport Enter Preserve september 2021

Månadsrapport Enter Preserve september 2021

Månadskommentar Enter Preserve

Månadens internationella nyhetsflöde har varit överlag negativt där kinesiska Evergrande har dominerat. Världens börser har efter ett starkt år tagit ett kliv tillbaka. Det finns allt fler tecken på att inflationsuppgången som observerats sedan början på året kan vara mer ihållande än marknaden hittills bedömt. Internationella och svenska räntor har i spåren av detta stigit under månaden. Trots det negativa risksentimentet har svenska krediter gett en bra avkastning under månaden. Lite motsägelsefullt har de allra säkraste bostads- och kommunobligationerna haft negativ avkastning medan alla övriga delar av kreditmarknaden gått starkt.

Inom aktier har ränteuppgången lett till en tydlig rotation mot värdeaktier (aktier som värderas till låga multiplar) som steg under månaden, medan tillväxtaktier gick ned rejält. På sektornivå sjönk alla utom energi, vilken fick stöd av ett högre oljepris. Stockholmsbörsen som helhet sjönk med 6,2% i september.

Enter Preserve sjönk med 5,4% i september. Aktieinnehaven gick ned med drygt 8% medan ränteplaceringarna steg något. Sämst bidrag till avkastningen kom från mer räntekänsliga bolag såsom fastighetsbolag och bolag med högre tillväxtpotential. De mer defensiva placeringarna gick bäst under månaden. Andelen aktier var drygt 60% vid utgången av september.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.