Månadsrapport Enter Preserve september 2022

Utvecklingen på de finansiella marknaderna i september fortsatte på samma spår som augusti avslutades, med stigande volatilitet och minskad riskaptit. Centralbankerna har som förväntat höjt räntorna under månaden. Riksbanken höjde räntan med 1% och de kommer troligen att göra en större höjning på nästa möte också. Även amerikanska FED och ECB höjde under månaden kraftigt styrräntorna. Samtidigt pekar fler och fler konjunktursignaler mot att vi går mot en kraftig inbromsning. lera bolag, framför allt med konsumentrelaterade produkter, har kommit ut med vinstvarningar.

Stabilt för finans, skakigt för fastigheter

Stockholmsbörsen backade med 7,3% (SIXPRX) och småbolag med 11,2% (CSRX). Sämst utveckling stod fastighetssektorn för med en nedgång om 18% medan finans klarade sig bäst med en nedgång om ett par procent. Utslag av ränteutvecklingens påverkan på marknaden.

Enter Preserve gick ned med 5,3% i september. Aktieinvesteringarna gick ned med 8% medan ränteplaceringarna var stabila. Cirka 60% av fonden var investerad i aktier under månaden.

“De flesta innehaven gick ned i september med Mycronic som det stora undantaget.”

Mycronic månadens vinnare

De flesta innehaven gick ned i september med Mycronic som det stora undantaget. Aktien fick stöd av annonserande av större ordrar.

Sämst bidrag till avkastningen kom från Sagax och Instalco. Inga direkta bolagsnyheter låg bakom utan nedgångarna var främst en effekt av sentimentet i marknaden.

Träffa förvaltarna
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.