Månadsrapport Enter Select Pro april 2023

Aprilutvecklingen andades försiktig optimism

Kvartalsrapportutfall, inflation och BNP-tillväxt var i fokus under april. Stockholmsbörsen steg med 3,0 % i april (SIXPRX) med överlag starka Q1-rapporter som slog analytikernas förväntningar. Amerikanska inflationssiffror kom in något lägre på 5,0 % jämfört med väntade 5,2 %. Under månaden var 10-åriga statsobligationer relativt oförändrade i USA, Tyskland och Sverige. Sveriges Riksbank höjde som väntat reporäntan med 50 punkter till 3,50 %.

Enter Select Pro steg med 4,5 % i april

Enter Select Pro steg med 4,4 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex OMXS50EW steg med 1,4 %. Atlas Copco, Troax och SEB bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan Sandvik, Hexagon och K2A bidrog minst.

Solida Q1-rapporter från tongivande portföljföretag

I mitten av månaden kom AAK med en positiv vinstvarning. Bolaget växte rörelseresultatet per kg med 53 % i årstakt och rörelseresultatet var 28 % högre än analytikernas förväntningar. Det positiva är också att en stor del av dessa lönsamhetsförbättringar verkar vara här för att stanna då de är drivna av produktivitetsförbättringar samt ett större fokus på produkter med ett högre förädlingsvärde. I vår mening är det starka kvartalsresultatet en viktig pusselbit på vägen mot bolagets ambition om att dubbla rörelseresultatet per kg till 2030 (kommunicerat på kapitalmarknadsdagen i november 2022).

Atlas Copco levererade en solid Q1-rapport med order 25 % över förväntningarna och ett rörelseresultat som var 12 % över. Aktien var upp cirka 15 % på rapportdagen (estimatförändringar blev i samma härad) vilket är fascinerande för ett bolag med ett marknadsvärde runt SEK 700 mdr. Det positiva Q1-utfallet visade sig i princip bolaget igenom. Dessutom tror Atlas Copco att underliggande efterfrågan kommer vara oförändrad sekventiellt. Ett styrketecken.

Electrolux redovisade en försäljningstillväxt för Q1 som var 10 % bättre än förväntat och förlusten i Nordamerika minskade. Komponentbrist och problem vid den nya produktionsanläggningen i USA i kombination med minskad konsumentefterfrågan har tyngt aktien under de senaste kvartalen. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagt, men ledningen poängterade att utsikterna för 2023 ligger fast samtidigt som kostnadsminskningsprogrammet kommer att ge besparingar på SEK 4–5 mdr under året. Prognoser har reviderats upp på det starkare resultatet och aktien steg cirka 15 % under rapportdagen. Vid månadens slut började budrykten från kinesiska Midea dessutom florera i marknaden.

”Våra portföljbolag har byggt upp betydande inträdeshinder mot konkurrenter i form av solida kundavtal, hög andel forsknings- och utvecklingsbudgetar med proprietärteknologi (i vissa fall patent) samt tydliga internprocesser.”

Några ord om konkurrenskraft – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

I förra månadskommentaren gick vi igenom (hög) avkastning på kapital som en av våra faktorer för att långsiktigt hitta bra bolag (månaden innan gick vi igenom vinsttillväxt). Denna månad tar vi en titt på konkurrenskraft.

I vår mening kan konkurrenskraft påvisas via aktuell marknadsposition och marknadsandel, inträdeshinder mot konkurrenter samt genom pris- eller mixhöjningsförmåga. Bland våra portföljbolag har den absoluta huvuddelen en marknadsposition/marknadsandel som är topp 5 inom de respektive geografiska huvudmarknaderna. Bland våra större innehav är marknadsandelarna ofta topp­ 3. Våra portföljbolag har byggt upp betydande inträdeshinder mot konkurrenter i form av solida kundavtal, hög andel forsknings- och utvecklingsbudgetar med proprietärteknologi (i vissa fall patent) samt tydliga internprocesser. Bolagens produkt- och serviceerbjudanden kommer därför också med en god pris- eller mixhöjningsförmåga, där det sistnämnda innebär att ett bolag lyckas sälja nya produkter med högre prispunkter. Under 2022 höjde exempelvis Atlas Copco, Volvo och Sandvik överlag sina priser med bedömt 4 %, 8 % och 5 %, respektive (addera där också en volymtillväxt på bedömt 8%, 8% och 2%, respektive).

Utöver vinsttillväxt, (hög) avkastning på kapital och konkurrenskraft tittar vi även på andra gemensamma nämnare för att utvärdera bolag: hållbarhet, återkommande försäljning, skalbarhet, bra ledning och starka ägare. I kommande månadsrapporter fortsätter vi att studera även dessa parametrar.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.