Månadsrapport Enter Select Pro juli 2023

Stockholmsbörsen tillfälligt på efterkälken

Stockholmsbörsen var i juli Nordens svagaste marknad och de större bolagen i OMXS30 utvecklades sämre (–2,5 %) än småbolagsindex CSX Sweden (+1,0 %). Världens breda index såg positiva utvecklingar med eg S&P500 +3,2 %. Amerikanska FED höjde som väntat sin styrränta med 0,25 % till 5,5 %, men signaler om att vi nu befinner oss i slutet av höjningarna bidrog till positiv börsutveckling.

ECB höjde med 0,25 % till 4,25 %. Merparten av Stockholmsbörsens bolag rapporterade sina Q2-siffror under månaden. Generellt har våra portföljbolag visat på relativt bra siffror jämfört med förväntningarna, med ganska små estimatförändringar som följd. Aktiereaktionerna har dock varit dämpade och det har krävts väldigt starka rapporter och/eller goda utsikter för att aktierna skulle röra sig uppåt på rapportdagen.

Industribolagen har överlag rapporterat svagare omsättning än väntat medan rörelsemarginaler och kassaflöde har hållit uppe väl. Som vanligt försöker vi vidga vårt perspektiv och ställa oss frågan hur det rapporterade kvartalet påverkar vår långsiktiga syn på det aktuella bolaget.

Svalt i juli för Enter Select Pro

Enter Select Pro sjönk med 1,3 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex OMXS50EW var oförändrat. EQT, SEB och Linc bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan Hexagon, Troax och AFRY bidrog minst.

Bra prognos för Volvo

Volvo fick sig initialt ett svagt mottagande på kommentarer om att bolaget såg en ”normalisering” av efterfrågan. Samtidigt såg Q2-siffrorna stabila ut. Orderingången var dock lite svagare på grund av att bolaget fortsatt har valt att vara restriktiva i sin orderläggning (likt tidigare kvartal). Vi noterar dock att marknadens estimat för 2023 och 2024 är upp efter Q2-rapporten. Det finns stora inneboende värden i Volvo och i vår DCF ligger värdet 90 % högre än nuvarande aktiekurs.

Hexagon påverkat av blankningsrapport

Hexagon backade under juli månad efter att en uppmärksammad blankningsfirma kom ut med en blankningsrapport och meddelade att de tagit korta positioner i bolaget. I rapporten anklagas Hexagons ledning för sitt sätt att sköta corporate governance och finansiell disclosure, att de gjort sig skyldiga till frontrunning i förvärv, samt att de ska ha misslett marknaden gällande organisk och förvärvad tillväxt. Den 2 augusti svarade Hexagon med ett omfattande dokument som dementerade och visade på felaktigheter i blankningsrapporten. Hexagon ämnar också att fortsätta förbättra sin finansiella disclosure framöver.

”SEB rapporterade ett starkt andra kvartal med bättre än väntat ränte- och provisionsnetto. Avkastningen på eget kapital var hela 19 %. Framöver tror vi att stora aktieåterköp och höga utdelningar kommer innebära en god aktiekursutveckling.”

Styrkebevis från SEB

SEB rapporterade ett starkt andra kvartal med bättre än väntat ränte- och provisionsnetto. Avkastningen på eget kapital var hela 19 %. Framöver tror vi att stora aktieåterköp och höga utdelningar kommer innebära en god aktiekursutveckling.

Några ord om skalbarhet – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

I förra månadskommentaren gick vi igenom återkommande försäljning som en av våra faktorer för att långsiktigt hitta bra bolag. Denna månad tar vi en titt på skalbarhet. En skalbar affärsmodell anser vi i grunden handlar om att över tid kunna växa vinsten procentuellt mer än försäljningen – ofta med en relativt hög och även ökande avkastning på kapital. Alltså, en bolagsutveckling som långsiktigt ger bättre marginaler på en tajt balansräkning. Ofta likställs hög skalbarhet med att ha en hög andel mjukvaruförsäljning. Detta är en viktig parameter – som även tillverkande bolag i hög utsträckning anammar – men det finns även andra aspekter som kan bidra till ett bolags skalbarhet:

  • Hög kundlojalitet med merförsäljning till hög marginal som följd (ofta enklare i B2B där bolag tenderar att vara närmare kunden).
  • Outsourcingförmåga i stora volymer (exempelvis Atlas Copco).
  • Prishöjningsförmåga som landar högre än kostnadsinflation (här försöker vi undvika vissa branscher, däribland bilindustrin).

Utöver skalbarhet, återkommande försäljning, starka ägare, vinsttillväxt, (hög) avkastning på kapital och konkurrenskraft, tittar vi även på två andra gemensamma nämnare för att utvärdera bolag: hållbarhet och bra ledning. I kommande månadsrapporter fortsätter vi att studera även dessa parametrar.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.