Månadsrapport Enter Select Pro mars 2022

Rysslands invasion av Ukraina har tvingat människor på flykt samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna nu börjar bli alltmer tydliga. Bolag med exponering mot Ryssland och Ukraina påverkas och svenska företag verksamma i Ryssland har stängt ned både försäljnings- och produktionsverksamheter. Situationen med komponentbrist har eskalerat och på råvarumarknaden har vi sett stora prisuppgångar på råvaror som olja och gas.

Stor efterfrågan i skuggan av stora frågor

Energipriser, den europeiska energiförsörjningen, kostnadsökningar och fortsatta störningar i de globala leverantörskedjorna har varit viktiga frågor de senaste veckorna. Konjunkturen kommer rimligtvis att mattas av framöver som en följd av ränteuppgångarna, men hur stor inbromsningen blir är i nuläget väldigt svårt att säga. På den positiva sidan kan vi notera att många tillverkande bolag blivit duktiga på att anpassa sig till en föränderlig försörjningskedja, logistikmönster och produktionsbortfall som en följd av pandemin. Dessutom har en stor del av våra portföljbolag en rekordstor efterfrågan på sina produkter.

“NIBE, en aktie som vi tog in i februari, hade ett stort bidrag till avkastningen under månaden.”

Sanktionerna ger avtryck

Enter Select Pro tappade 0,45 % i mars medan fondens jämförelseindex, OMXS50EW ökade med 2,14 %. H&M och Medicover är två bolag i portföljen som direkt påverkas av sanktionerna mot Ryssland och kriget i Ukraina. De svarar för större delen av vår underavkastning i mars. NIBE, en aktie som vi tog in i februari, hade ett stort bidrag till avkastningen under månaden.

Nytt innehav med stor potential

EQT är ett nytt innehav i portföljen. Vi hittade en god inträdespunkt i aktien efter den kraftiga nedgången under de senaste månaderna. Bolagets affärsmodell skapar grund för en långsiktig lönsamhetstillväxt. Genom ett förvärv av den asiatiska branschkollegan Baring Private Equity Asia, får EQT en helt annan och större exponering mot Asien. Den privata investeringsmarknaden i Asien förväntas växa nästan dubbelt så snabbt som den globala marknaden.

Under mars har vi avyttrat hela innehavet i Essity. Massapriserna fortsätter upp i hög takt vilket gör att vi tror det blir svårt för Essity att komma väl ut operationellt och finansiellt under 2022 och 2023. Detta trots prishöjningar från deras sida.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.