Månadsrapport Enter Select Pro september 2022

Generell försiktighet och minskad riskaptit men positiva signaler från AFRY

Utvecklingen på de finansiella marknaderna i september fortsatte på samma spår som augusti avslutades, med stigande volatilitet och minskad riskaptit. Centralbankerna har som förväntat höjt räntorna under månaden. Riksbanken höjde räntan med 1 % och de kommer troligen att göra en större höjning på nästa möte också. Även amerikanska FED och ECB höjde under månaden kraftigt styrräntorna. Samtidigt pekar fler och fler konjunktursignaler mot att vi går mot en kraftig inbromsning.

En turbulent tid

Flera bolag, framför allt med konsumentrelaterade produkter, har kommit ut med vinstvarningar. I vårt geopolitiska närområde har turbulensen fortsatt med Rysslands illegala annekteringar av ett antal ukrainska provinser och sabotaget mot Nord Stream 1 och 2.

Enter Select Pro sjönk med 6,8 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex OMXS50EW sjönk med 7,4 %. Volvo, Camurus och SEB bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet under månaden medan Viaplay, Linc och Arjo bidrog minst.

“H&M har en stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde vilket också bör begränsa nedsidan om konjunkturen fortsätter att försämras.”

Kortsiktig medvind för ett H&M i motvind

H&M lanserade ett åtgärdspaket på 2 miljarder SEK i samband med kvartalsrapporten. Anledningarna är flera. Bolagets inköp har blivit dyrare eftersom större delen betalas i dollar, som stärkts betydligt mot andra valutor. Fraktkostnaderna ligger på en fortsatt historisk hög nivå. Kriget i Ukraina har inte bara skapat en allmän inflations- och kostnadschock utan också tvingat H&M att helt dra sig ur den lönsamma ryska marknaden. Allt detta – något av den perfekta stormen för H&M – speglades i det svaga kvartalsresultatet som hamnade mer än 30 % under marknadens förväntningar. Den enda kortsiktiga ljusglimten var en stark försäljning i september med en uppgång på 7 %. Värderingen för H&M är på historiskt låga nivåer. Direktavkastningen ligger på 7 %. H&M har en stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde vilket också bör begränsa nedsidan om konjunkturen fortsätter att försämras.

Positiva framtidstecken från AFRY

Under månaden träffade vi vårt portföljbolag AFRY:s VD Jonas Gustavsson. Även om det finns en del orostecken kring framförallt den cykliska industrin så är vår uppfattning att bolaget står sig starkt via de förändringar som sker inom energi och digitalisering. En stor del av bolagets verksamhet bedrivs numera också i projektform (eg. för specifika projekt för elektrifieringen och infotainment inom fordonsindustrin) snarare än via löpande timdebitering. Detta bör vara positivt för kontinuiteten i försäljningen och för marginalen. När det gäller lönekostnader är det enligt Jonas Gustavsson en fråga om en löneglidning snarare än att det blir en kraftig löneinflation. Hur det blir med det återstår att se framemot vårkanten då avtalsrörelsen ska avhandlas. Han nämnde också att de ser en lägre personalomsättning då många konkurrenter och techbolag har dragit ned på rekryteringstakten. Det är i så fall klart positivt för AFRY.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.