Månadsrapport Enter Select Pro september 2023

Månadsrapport Enter Select Pro september 2023

Svag börsutveckling men framtida möjligheter

Liksom i augusti utvecklades de större bolagen i OMXS30 bättre i september (–1,3 %) än småbolagsindex CSRX Sweden (–3,8 %). Världens breda index såg negativa utvecklingar med eg S&P500 -4,8%. FED i USA beslutade att lämna styrräntan oförändrad på 5,5 %, medan ECB och Sveriges Riksbank höjde med 0,25 % till 4,0 % (inlåningsräntan). Amerikansk 10-årig statsobligation steg med hela 47 baspunkter till ca 4,6 %. Detta hade sin grund i att FED signalerar att styrräntan kommer hållas hög under en längre period för att säkerställa inbromsningen mot inflationsmålet. Generellt noterar vi att riskviljan i aktiemarknaden är fortsatt låg. Men detta innebär enligt oss också att det finns en sund skepticism som möjliggör bra investeringskandidater till rimliga prisnivåer.

Enter Select Pro backade under månaden

Enter Select Pro sjönk med 3,1 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex OMXS50EW sjönk med 2,5 %. Volvo, SEB och Atlas Copco bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan AFRY, Medicover och Troax bidrog minst.

Spännande fastighetsresa och ett H&M på frammarsch

I mitten av september åkte vi runt i Stockholm med vårt portföljbolag K2A och tittade på en del av deras fastighetsbestånd. Vi besökte Barkarbystaden, Slakthusområdet och Vega. Det genomgående intrycket är att husen är välbyggda med ett holistiskt och gemytligt stadsområdestänk. Dessutom ligger områdena centralt i knutpunkter med kollektivtrafik. Då fastigheterna är nybyggda kommer underhållet vara väldigt lågt framöver, vilket i kombination med höjda hyror gör att underliggande driftsnetto kommer vara starkt. Gruppens ränteteckningsgrad är relativt låg, men givet kvaliteten i fastighetsbeståndet är vår bild att bolaget selektivt skulle kunna avyttra fastigheter för att komma ned i belåning.

Q3-rapporten från H&M slog resultatförväntningarna och levererade ett bra kassaflöde. God kostnadskontroll, positiv extern kostnadsutveckling, prishöjningar och lägre lagernivåer kommer hjälpa bolaget framöver. Det är vår fortsatta vy att H&M så sakteliga jobbar sig uppåt för att kunna leverera på målet om 10 % marginal nästa år (konsensussiffrorna ligger betydligt lägre). Försäljningsutvecklingen i september var något svag, men det är svårt att dra några slutsatser från en enskild månad.

Under månaden sålde vi vår sista position i Electrolux. Även om värderingen är låg och de operationellt gör mycket rätt tror vi att det negativa konsumentbeteendet kommer vara problematiskt för bolaget under en överskådlig framtid.

”Riskviljan i aktiemarknaden är fortsatt låg. Men detta innebär enligt oss också att det finns en sund skepticism som möjliggör bra investeringskandidater till rimliga prisnivåer.”

Några ord om hållbarhet – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

I tidigare månadskommentarer har vi studerat vikten av en bra ledning, skalbarhet, återkommande försäljning, starka ägare, vinsttillväxt, (hög) avkastning på kapital och konkurrenskraft för att utvärdera bolag. Denna månad tar vi en titt på hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har en egen analysmodell där vi integrerar hållbarhet medan vi äger bolagen. Dessutom påverkar vi via en aktiv dialog med företagen och exkluderar utifrån vissa kriterier. Gällande koldioxid kan vi konstatera att bolagsutsläppen i portföljen minskade med cirka 9 % jämfört mot föregående år. Det innebär att med bolagens nuvarande klimatmål (som över 80 % av innehaven har) kommer fondens koldioxidutsläpp år 2030 ha minskats med ca 50 % från år 2021. Detta är förenligt med en begränsning av den globala temperaturen om 1,5°C – Parisavtalets snävare mål.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.