Månadsrapport Enter Småbolagsfond april 2023

Positiv utveckling i april

Efter att majoriteten av bolagen har publicerat sina delårsrapporter kan vi konstatera att resultatutvecklingen överlag varit stark och över förväntan. Stockholmsbörsen steg med 3,0 % i april (SIX PRX) med en bättre utveckling för storbolagen (OMXS30 +3,2%) än för de mindre bolagen (Carnegie Small Cap Index +2,2 %).

Enter Småbolagsfond A steg med 4,2% i april, vilket var drygt två procentenheter bättre än jämförelseindex. Avkastningen hittills i år är 11,7%, –14,5% de senaste 12 månaderna och 69,2% de senaste tre åren. Motsvarande avkastning för jämförelseindex är 10,5%, –4,8% och 50,6%.

Enter Småbolagsfond B steg med 4,3% i april, vilket var drygt två procentenheter bättre än jämförelseindex. Avkastningen hittills i år är 12,0%, –13,9% de senaste 12 månaderna och 63,2% de senaste tre åren. Motsvarande avkastning för jämförelseindex är 10,5%, –4,8% och 50,6%.

Enter Småbolagsfond C steg med 4,3% i april, vilket var drygt två procentenheter bättre än jämförelseindex. Avkastningen hittills i år är 12,0% och –14,1% de senaste 12 månaderna. Motsvarande avkastning för jämförelseindex är 10,5% och –4,8%.

Solida rapporter och stabil tillväxt

Störst bidrag till fondens avkastning i april kom från Bufab, New Wave och NCAB som alla rapporterade solida delårsrapporter. Bufabs vinst per aktie steg med 21 % i kvartalet jämfört med föregående år, vilket var ca 20 % bättre än väntat. Trots stabil organisk försäljningstillväxt höll rörelsemarginalen upp väl tack vare god prisdisciplin och kostnadskontroll. Framför allt var kassaflödet starkt då Bufab minskade sitt lager.

”Enter Småbolagsfond steg med 4,3 % i april, vilket var drygt två procentenheter bättre än jämförelseindex. Delårsrapporterna vittnar om starka innehav med god vinsttillväxt.”

Steg med 50 %

New Wave rapporterade ytterligare ett starkt kvartal där rörelseresultatet steg med 50 % jämfört med föregående år, vilket var ca 25 % bättre än väntat. Samtliga segment utvecklades väl i kvartalet och kostnadskontrollen var god. Till skillnad från det fjärde kvartalet, då aktien sjönk kraftigt efter ett starkt resultat, reagerade aktien positivt på den goda lönsamheten.

NCAB:s rörelseresultat för första kvartalet var ca 25 % bättre än väntat då det steg med 23 % jämfört med föregående års starka resultat. EBITA-marginalen steg till 16,0 % trots att organisk tillväxt var minus 12 %, vilket pekar på god prisdisciplin och kostnadskontroll.

Starka rapporter

Sämst bidrag till avkastningen i april kom från Fasadgruppen, Avanza och IAR Systems. Fasadgruppen har inte rapporterat än, men Avanzas resultat var sämre än väntat. Även om räntenettot steg kraftigt nådde det inte riktigt analytikernas prognoser. IAR Systems försäljning steg jämfört med föregående år, men kostnaderna steg än mer vilket gjorde att vinsten backade.

Överlag har delårsrapporterna för fondens innehav hittills varit starka med god vinsttillväxt.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.