Månadsrapport Enter Småbolagsfond april 2024

Fortsatta möjligheter efter stark start på året

Under april kom det in ekonomisk statistik som pekar på att amerikansk inflation biter sig fast på en högre nivå än väntat. Tillsammans med uttalanden från FED gjorde detta att räntor steg på bred front. Det fick ledande amerikanska aktieindex att gå ner 4–5 %, vilket dock ska ses i ljuset av en stark start på året. För svensk del utvecklades Stockholmsbörsen som helhet sidledes, med en mindre nedgång för småbolag som grupp och en uppgång för de stora bolagen.

Enter Småbolagsfond sjönk 0,7 % i april, vilket var något bättre än Carnegie Small Cap index som backade 0,7 %. Under året till och med sista april har fonden stigit med 6,5 %, att jämföra med Carnegie Small Cap index som stigit 5,3 %.

Svagare månad men positiv helhetsbild

Det var en stor spridning i avkastning bland fondens innehav i april. Bäst utvecklades VBG Group som steg över 20 % och sämst gick det för Mildef som sjönk dryga 20 %. Kursutvecklingarna speglade utfallen av bolagens kvartalsrapporter.

VBG rapporterade återigen ett starkt resultat med en resultattillväxt om 28 % trots att två av tre divisioner organiskt tappade försäljning.

Mildef rapporterade ett negativt resultat och visar att de har för långt kvar innan de uppfyller våra kriterier för ett kvalitetsbolag. Under månaden avyttrade vi därför hela vårt innehav i Mildef.

Indutrade var en annan besvikelse då resultatet för första kvartalet var långt under förväntan. Indutrade är typiskt sett ett förutsägbart bolag vars resultat sällan överraskar. Denna gång pressades de av oväntat höga kostnader. En förmildrande omständighet är att flera av bolagets dotterbolag varit offensiva med marknadsföringsaktiviteter då de förväntar sig en förbättrad efterfrågan under andra halvåret. Vi räknar med att Indutrade återgår till en bättre relation mellan kostnader och intäkter kommande kvartal.

New Wave rapporterade också ett resultat långt under förväntan, vilket satte stor press på aktien. Till skillnad från Indutrade är New Waves affär mer varierande och svårare att förutspå, framför allt på kvartalsbasis. Bolaget har lyft sin lönsamhetsnivå från en rörelsemarginal om 8–9 % för några år sedan till dagens 15–17 % med ambitionen att nå 20 %. Vi ser fortsatt god möjlighet för New Wave att växa sin affär med ökad lönsamhet, och efter kursraset har värderingen kommit ner till en än mer attraktiv nivå. Dock kommer det sannolikt att vara volatilt mellan kvartalen.

”Positiva utropstecken i april var AAK och Sdiptech som båda rapporterade stark vinsttillväxt i det första kvartalet.”

Med vinden i ryggen

Positiva utropstecken i april var AAK och Sdiptech. AKK fortsatte att slå marknadens förväntningar vilket belönades med en stark uppgång för aktien. Återigen ökades lönsamheten per kilo genom förbättrad effektivitet och fokus på mer högförädlade oljor. Resultatet växte med 32 %.

Sdiptech rapporterade god organisk försäljning och marginalutveckling, vilket tillsammans med förvärvade enheter drev en vinsttillväxt om 24 % i kvartalet. Trots en god historik av stark resultattillväxt värderas Sdiptech betydligt lägre än liknande bolag. Fortsätter de sin fina resultatutveckling kommer denna värderingskillnad sannolikt att försvinna gradvis.

Avslutningsvis så fortsätter vi investera i höglönsamma bolag med god tillväxtpotential. Vi hittar många intressanta möjligheter bland de svenska småbolagen.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.