Månadsrapport Enter Småbolagsfond augusti 2022

Fortsatt volatil marknad

Volatiliteten på de finansiella marknaderna fortsätter med inflation och räntor som det övergripande temat. En exceptionell volatilitet för den amerikanska långräntan –USA:s tioåriga statsobligation – som pendlat mellan 3,5% och 2,8% under de senaste månaderna har lett till stora slag. Efter återhämtning under juli föll aktiemarknaden åter under augusti, främst bland tillväxtorienterade tillgångar. Svenska småbolagsindex, Carnegie Small Cap, backade med 8,9%, betydligt mer än de större bolagen i OMX30. Samtliga sektorer utom Material och Utilities sjönk i augusti. Sämst utvecklades Sällanköpsvaror och Industri.

Negativ avkastning i augusti

Enter Småbolag A sjönk med 10,1% i augusti vilket tar avkastningen till –39,3% hittills i år, –35,4% de senaste 12 månaderna och 75,0% de senaste 3 åren. Motsvarande för Carnegie Small Cap index är –8,9% i augusti, –31,0% i år, –28,3% de senaste 12 månaderna och 32,3% de senaste 3 åren.

Enter Småbolag B sjönk med 10,0% i augusti vilket tar avkastningen till –39,0% hittills i år, – 35,3% de senaste 12 månaderna och 66,5% de senaste 3 åren. Motsvarande för Carnegie Small Cap index är –8,9% i augusti,
– 31,0% i år, –28,3% de senaste 12 månaderna och 32,3% de senaste 3 åren.

Enter Småbolag C sjönk med 10,0% i augusti vilket tar avkastningen till –39,0% hittills i år. Motsvarande för Carnegie Small Cap index är –8,9% i augusti, –31,0% i år.

Stark ordertillväxt för Fasadgruppen

Bäst bidrag till fondens avkastning kom från Genova, Instalco, Lime och Fasadgruppen. Genova steg 14% i augusti. Bolaget släppte rapport för andra kvartalet där förvaltningsresultatet steg 62% och substansvärdet 42%. Även Instalco rapporterade under augusti goda siffror med en återgång till god rörelsemarginal efter ett par kvartal med något svagare lönsamhet. Fasadgruppen visade kraftig vinsttillväxt, men det som främst stack ut i deras kvartalsrapport var 27% organisk ordertillväxt. Behovet av fasadrenoveringar förefaller vara fortsatt stort. Då en renovering oftast kommer med isolering som minskar energibehovet för fastigheten bedömer vi att höga energipriser kommer driva efterfrågan i närtid.

“Fasadgruppen visade kraftig vinsttillväxt, men det som främst stack ut i deras kvartalsrapport var 27% organisk ordertillväxt.”

VD-byte satte press på Revolution Race

Sämst bidrag till avkastningen kom från Bufab, Sdiptech, Lifco och Revolution Race. De förstnämnda utan större bolagsnyheter. I Revolution Race annonserade dock VD och grundare att hon slutar. Kombinationen av ett kvartalsresultat som var något sämre än väntat, försvagade utsikter för konsumentefterfrågan och osäkerhet kring ledningen fick bolagets aktie att falla över 40% i augusti.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.