Månadsrapport Enter Småbolagsfond augusti 2023

Månadsrapport Enter Småbolagsfond augusti 2023

Nya intryck bekräftar tidigare bild

Perioden efter sommaren har som vanligt varit full med bolagsmöten, seminarier och allmänna uppdateringar. Intrycket från dessa är att efterfrågan har fortsatt i ungefär samma riktning som tidigare under året. Det går fortsatt bra inom generell industri. Konsumenten håller tillbaka sina utgifter bortsett från nöjen och resor där viljan att spendera varit fortsatt god. Inom byggsektorn färdigställs påbörjade projekt medan det är tvärstopp på nya.

Noterade nyansskillnader

Inom fastigheter har en viss ljusning inom finansiering synts till mot slutet av sommaren med flera refinansieringar på obligationsmarknaden. Leveransproblemen – som var allvarliga inom många branscher – är nu få vilket också gör att prispress börjat krypa in här och där. Offentlig sektor som vanligtvis är ocyklisk visar tydliga svagheter då inflationen inte kompenserats med ökade budgetar. Något som varit jobbigt för flera konsultbolag där kunder i offentlig sektor dragit ner på antalet beställda timmar.

Räntestyrd aktiemarknad

Aktiemarknaden är fortsatt räntestyrd, inte minst inom småbolagssegmentet. I takt med att långräntan i USA stigit har riskviljan minskat, vilket drabbat småbolagsaktier även om bolagens rapporter varit helt ok när vi summerar det andra kvartalet. I augusti sjönk Carnegie Small Cap index med 4,4 % vilket gör att avkastningen hittills i år är närmast oförändrad och ca 10 % sämre än de stora bolagen inom OMX30.

”Enter Småbolagsfond är likt vårt jämförelseindex närmast oförändrad i år. Bäst bidrag till avkastningen i augusti kom från Musti. Tillväxten var god och kommentarerna från bolaget pekar mot att deras husdjurssegment fortsätter ha hög prioritet hos djurägarna.”

God leverans från Musti

Enter Småbolagsfond sjönk med 5,3 % i augusti och är nu likt vårt jämförelseindex närmast oförändrad i år. Bäst bidrag till avkastningen i augusti kom från Musti. Resultatet var under förväntan men ändå starkt, och bolagets marginaler hölls upp väl trots negativa valutaeffekter. Tillväxten var också god och kommentarerna från bolaget pekar mot att deras husdjurssegment fortsätter ha hög prioritet hos djurägarna. Näst bäst bidrag till avkastningen kom något förvånande från BTS. Aktien var ned kraftigt efter en kvartalsrapport där bolaget sänkte utsikterna för innevarande år och där resultatet minskade jämfört med föregående år. Bolaget visar kvaliteter genom att hantera en svår situation väl, vilket antagligen ligger bakom rekylen i aktien.

Sämst bidrag till aktien kom från New Wave som rapporterade ett resultat något under förväntan och signalerade att lagerjusteringar kommer att påverka negativt i närtid. Även Sdiptech påverkade avkastningen negativt, vilket berodde på ny dyr finansiering och en ogynnsam artikel i Di.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.