Månadsrapport Enter Småbolagsfond december 2022

Makro och krig dominerade börsen 2022

Stockholmsbörsen gick ned med ca 3% i december som likt helåret 2022 präglades av makro. Stigande inflation och räntor var dominerande faktorer tillsammans med energikrisen i Europa efter Rysslands inflation av Ukraina. Räntekänsliga tillgångar som obligationer med lång duration och tillväxt- och fastighetsaktier föll kraftigt under 2022, medan banker som påverkas positivt av ett högre ränteläge steg. Storbolagsindex OMX30 gick ned med 13%, SIX PRX (hela Stockholmsbörsen) backade med 23% och Carnegie Small Cap Index (CSRX) sjönk med 31% under 2022.

Positiv avslutning på ett svagt år

Enter Småbolagsfond A avslutade året med en uppgång om 0,7% i december jämför med CSRX som backade 1,8%. ör hela 2022 var avkastningen –42,6% – elva procentenheter efter vårt jämförelseindex CSRX – medan avkastningen de senaste tre åren var 41,3%, 26 procentenheter bättre än CSRX.

Enter Småbolagsfond B avslutade året med en uppgång om 0,8% i december jämför med CSRX som backade 1,8%. ör hela 2022 var avkastningen –42,1% – elva procentenheter efter vårt jämförelseindex CSRX – medan avkastningen de senaste tre åren var 34,4,3%, 19 procentenheter bättre än CSRX.

Enter Småbolagsfond C avslutade året med en uppgång om 0,8% i december jämför med CSRX som backade 1,8%.

Största delen av den negativa avkastningen kan förklaras med lägre P/E-tal för fondens innehav. Idag är fondens P/E-tal ca 45% lägre än vid början av 2022 trots att merparten av bolagen operationellt utvecklats väl. De bolag som inte utvecklats väl och där större frågetecken kring den långsiktiga intjäningsförmågan dykt upp har vi sålt.

“De största innehaven i fonden är Nordnet, Lifco, Fasadgruppen, Avanza och Sdiptech. Samtliga har hög lönsamhet och god långsiktig tillväxtpotential.”

Attraktiva ingångsvärden inför 2023

De största innehaven i fonden är Nordnet, Lifco, Fasadgruppen, Avanza och Sdiptech. Samtliga har hög lönsamhet och god långsiktig tillväxtpotential. Nordnet och Avanza kommer få stöd till vinsterna av ett högre ränteläge i det korta perspektivet. I ett längre perspektiv räknar vi med fortsatt tillväxt från högre marknadsandelar och långsiktigt positiv trend för börsen. asadgruppen och Sdiptech har sett sina värderingsmultiplar pressats hårt under 2022 vilket ger attraktiva ingångsvärden i 2023. Vi räknar med att Lifco kommer rapportera mycket starka kassaflöden under 2023, vilka återinvesteras i nya tillväxtdrivande förvärv.

Överlag bedömer vi att ingångsvärdena för innehaven i fonden är attraktiva efter 2022 års fall och vi ser fram emot 2023 med tillförsikt.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.