Månadsrapport Enter Småbolagsfond december 2023

Månadsrapport Enter Småbolagsfond december 2023

Stark avslutning på året

Återhämtningen på börsen som startade i november fortsatte med full kraft i december. Återigen var marknaden driven av inflation och ränterörelser. Aningen mjukare inflationssiffror än väntat har fått FED att ändra tonläget markant och indikerar att de kommer sänka den amerikanska styrräntan upprepade gånger under 2024. En stor förändring gentemot mantrat från i höstas om ”higher for longer”. Resultatet är att räntan på en 10-årig amerikansk statsobligation på kort tid gått ner från cirka 5 % till dagens cirka 3,8 %. Att priset på pengar sjunkit kraftigt är positivt för i princip alla finansiella tillgångsslag. Den ökade riskviljan har nu även nått de mindre aktierna som kraftigt laggat i avkastning jämfört med de större under 2023. Svenska småbolag (Carnegie Small Cap Index) steg med 9,6 % i december jämfört med 7,3 % för OMX30. För helåret 2023 stannade avkastningen på 14,7 % för Carnegie Small Cap index och 20,9 % för OMX30.

Slutspurt som lovar gott

Enter Småbolagsfond A steg med 9,6 % i december vilket gör att årets avkastning landade på 13,8 %. Under månaden hängde även många av de mindre och illikvida aktierna med på uppgången. Något som lyste med sin frånvaro tidigare under året. I övrigt var det få bolagsnyheter som påverkade fondens avkastning under årets sista månad.

”Att priset på pengar sjunkit kraftigt är positivt för i princip alla finansiella tillgångsslag. Den ökade riskviljan har nu även nått de mindre aktierna som kraftigt laggat i avkastning jämfört med de större under 2023. Vi ser att fondportföljen kommer fortsätta leverera hög lönsamhet och tillväxt.”

Gamla innehav bland årets vinnare

Sett till helåret 2023 så bidrog Momentum Group, Balder, Addtech, Musti och Bufab mest till fondens avkastning. Samtliga av dessa innehav fanns i fonden vid början av 2023.

Momentum Group, som är en leverantör av industrikomponenter till nordisk industri, har fortsatt att leverera hög avkastning på kapitalet och en tillväxt om ca 30 %. Aktien har mer än dubblats under året då värderingen i inledningen av året var låg i förhållande till den lönsamhet och tillväxt som bolaget levererar. Vi ser fortsatt god tillväxtpotential för Momentum Group men räknar inte med någon betydande ökning av värderingsmultipel härifrån, vilket gör att positionen inte är lika stor idag jämfört med tidigare under året.

Balder steg med knappt 50 % under 2023, främst drivet av positivt sentiment i takt med vändningen på räntemarknaden. Addtech har fortsatt leverera urstark lönsamhet och tillväxt vilket drivit på aktien. Bufabs uppgång på knappt 70 % under 2023 kom främst under november och december. En blandning av faktorer ligger bakom. Bolagets relativt höga skuldsättning har sannolikt bidragit då aktien var omotiverat nedtryckt när marknaden helt fokuserade på effekter av en hög ränta under en längre period – något som reverserats då räntor gått ner sedan november.

Mustis uppgång kom efter ett bud på bolaget. Vi tycker att budet är snålt givet Mustis långsiktiga potential, vilket blivit än mer tydligt efter den senaste uppgången på börsen.

En portfölj med höglönsamma tillväxtbolag

Vi utvärderar löpande våra innehavs finansiella utveckling. När för stora frågetecken kring lönsamhet och tillväxt uppstår väljer vi att sälja av för att i stället investera där vi har större konfidens. Det krävs hög lönsamhet för att ett bolag ska bli ett innehav i fonden. Flertalet återfinns bland de med högst lönsamhet på Stockholmsbörsen. Kortsiktiga utsikter för aktiemarknaden avstår vi från. Operationellt ser vi att fondportföljen kommer fortsätta leverera hög lönsamhet och tillväxt.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.