Månadsrapport Enter Småbolagsfond februari 2023

Positivt på Stockholmsbörsen trots stigande ränteläge

I februari höjde flertalet centralbanker styrräntorna och inflationsdata kom in högre än förväntat. Detta drev upp räntor på bred front och satte press på aktiemarknader efter en stark inledning på månaden. Ändå steg Stockholmsbörsen med 1,2% i februari. Verkstadssektorn utvecklades bäst, pådrivet av positiva makroindikatorer samt överlag starka rapporter. I botten hittade vi fastighetssektorn som påverkas negativt av det högre ränteläget.

Enter Småbolagsfond A steg med 2,7% i februari jämfört med 1,1% för jämförelseindex (CSRX). Avkastningen för fonden är 11,1% hittills i år, –18,3% de senaste 12 månaderna och 59,7% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är 9,2%, –7,8% och 36,2%.

Enter Småbolagsfond B steg med 2,7% i februari jämfört med 1,1% för jämförelseindex (CSRX). Avkastningen för fonden är 11,2% hittills i år, –17,7% de senaste 12 månaderna och 52,6% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är 9,2%, –7,8% och 36,2%.

Enter Småbolagsfond C steg med 2,7% i februari jämfört med 1,1% för jämförelseindex (CSRX). Avkastningen för fonden är 11,2% hittills i år, –17,7% de senaste 12 månaderna. Motsvarande för CSRX är 9,2% och –7,8%.

Starka rapporter för fondens innehav drev på avkastningen i februari

Rapportperioden för det fjärde kvartalet är i princip över och har varit gynnsam för fonden. Ungefär en tredjedel av innehaven rapporterade resultat under förväntan medan resterande rapporterade resultat som var bättre eller i linje med förväntan. Bolagen med störst positivt bidrag till avkastningen i februari rapporterade samtliga starka resultat.

“Avanza och Nordnet fortsätter att bidra positivt till fondens avkastning.”

Positiva trender för Avanza och Nordnet

Avanza och Nordnet fortsätter att bidra positivt till fondens avkastning. Förutom starka rapporter för det fjärde kvartalet har aktivitetsnivån på börsen i allmänhet ökat, vilket är positivt för intjäningen. Dessutom kommer det högre ränteläget att leda till ett högre räntenetto vilket driver vinst i närtid. I kombination med en långsiktigt god potential från en växande sparandemarknad och ökade marknadsandelar ser vi positivt på båda aktierna.

Addtech, Instalco och Addnode bidrog också starkt till fondens avkastning. Alla tre rapporterade solida kvartalsrapporter med god tillväxt och väsentligt högre resultat än förväntat.

New Wave kraftigt ner trots starkt resultat i kvartal fyra

Sämst bidrag till fondens avkastning kom från IAR, NCAB, Karnov, BTS och New Wave. De förstnämnda rapporterade svagare resultat än väntat med negativa kursreaktioner som resultat. New Wave rapporterade däremot ett resultat betydligt över förväntan. En något otydlig kommunikation kring rörelsemarginalen framöver tolkades emellertid negativt och aktien föll därför över 20% i februari. Vi bedömer att vissa marknadsaktörer har en för försiktig syn på lönsamhetsutvecklingen och att New Wave-aktien kommer att gynnas i takt med att bolaget fortsätter rapportera starka resultat.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.