Månadsrapport Enter Småbolagsfond februari 2024

Under månaden steg såväl svenska som internationella räntor något. Trots det visade både aktier och företagsobligationer styrka, vilket är en positiv signal. Breda Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med 3,8 % i februari och småbolagsindex (Carnegie Small Cap Index (CSRX)) med 1,0 %. Hittills i år har SIX PRX stigit med 2,0 % och CSRX backat 1,5 %.

Starka rapporter bakom god avkastning i februari

Enter Småbolagsfond A steg med 3,5 % i februari, vilket tar avkastningen hittills i år till 2,3 %. Överlag var rapportperioden gynnsam för fonden med en rad rapporter som kom in bättre än förväntat, följt av positiva kursreaktioner. Ett glädjeämne var New Wave som hade störst positivt bidrag till fondens avkastning under månaden. Bolagets resultat för det fjärde kvartalet var bättre än väntat trots en något svagare försäljning än estimerat. Detta då rörelsemarginalen kom in på höga 19,0 % – imponerande i en tuff marknad. Bolag som levererar en bra marginal trots sämre försäljning är ett kvalitetstecken då det visar på bolagets förmåga att exekvera. Strax efter New Waves kvartalsrapport presenterade bolaget nya finansiella mål på sin kapitalmarknadsdag. Där höjdes rörelsemarginalmålet till 20 % från tidigare 15 %. Bolagets höjda ambitioner tillsammans med god exekvering bådar gott för framtiden i vår mening.

Hög lönsamhet i svagare marknad ett styrketecken

NCAB levererade också stark lönsamhet trots en vikande marknad, vilket understryker styrkan i bolagets affär. Bolaget är ett handelsbolag för mönsterkort – det gröna kortet som exempelvis mikrochips monteras på – där efterfrågan för närvarande är vikande. Trots att försäljningen backade med 14 % lyckades bolaget höja sin rörelsemarginal till 13,3 % tack vare sin starka marknadsposition och disciplinerade kostnadskontroll. När marknadsefterfrågan förbättras är utsikterna för en återgång till hög vinsttillväxt goda. Bolagets balansräkning är också stark så tillväxtdrivande förvärv är tämligen sannolikt i närtid.

BTS är ytterligare ett bolag i fonden som levererade starkt resultat i en tuff marknad med positiv aktiekursreaktion som följd.

Mips rapport var återigen en besvikelse då det dröjt för länge för efterfrågan att återhämta sig. Frågetecknen är fortsatt stora kring när och med vilken kraft efterfrågan kommer tillbaka. Vi valde därför att sälja den mindre positionen som vi hade kvar i bolaget.

”Vi ser stor långsiktig potential för fondens investeringar i höglönsamma bolag med goda tillväxtmöjligheter.”

Harvia nytt innehav för fonden

Nytt innehav är bastutillverkaren Harvia. I det fjärde kvartalet imponerade bolaget igen genom att leverera mycket hög lönsamhet trots att stora delar av slutkundsmarknaden är svag. Framåt sett finns det många marknadsandelar kvar att ta i Nordamerika samt återhämtningspotential i Europa.

Sammantaget ser vi stor långsiktig potential för fondens investeringar i höglönsamma bolag med goda tillväxtmöjligheter.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.