Månadsrapport Enter Småbolagsfond januari 2022

Månadsrapport Enter Småbolagsfond januari 2022

Månadskommentar Enter Småbolagsfond januari 2022

Räntehöjningar från amerikanska FED var det överordnade temat i januari, vilket skapat ett rejält säljtryck på tillväxtaktier och aktier med höga värderingsmultiplar. För marknaden i stort har det resulterat i en mindre sättning medan det för tillväxtpräglade aktieindex, såsom amerikanska Nasdaq Composite Index och svenska Carnegie Small Cap Index (CSRX), har lett till stora fall. Under januari gick Stockholmsbörsen (SixPrx) ned med 9,93% och CSRX med 12,93%.

Kvalitet och hållbarhet – en lönsam modell

Enter Småbolagsfond är uteslutande inriktad på kvalitetsbolag med hög tillväxtpotential. Under januari backade andelsklass A med 15,73%, andelsklass B med 15,67% och andelsklass C med 15,68%, vilket var 2,80%, 2,75% respektive 2,76%  sämre än jämförelseindex CSRX.

Sentimentskiftet i marknaden resulterade i att flera innehav i fonden gick ned med mer än 20% under månaden utan några betydande bolagsnyheter. Avkastningen de senaste tolv månaderna är 26,46% och 189,45% för de senaste tre åren. Vi är ännu bara i början av rapportperioden för det fjärde kvartalet 2021 och räknar med starka rapporter för bolagen vi investerat i.

“Swedencare annonserade förvärven av amerikanska NaturVet och italienska Innovet. Båda bolagen är höglönsamma och har god tillväxtpotential. “

Spännande förvärv i portföljbolagen Swedencare annonserade förvärven av amerikanska NaturVet och italienska Innovet. Båda bolagen är höglönsamma och har god tillväxtpotential. Möjligheter till synergier mellan dem är också god. Förvärven, vilka finansierades främst med en nyemission om ca fyra miljarder kronor som fonden deltog i, ökar Swedencares EBITDA med ca 90%.

Polygiene – ett relativt nytt innehav i fonden – förvärvade brittiska SteriTouch. Därmed förstärker de sin position inom antimikrobiella tillsatser som används för att behandla olika typer av material mot bland annat bakterier, svamp och mögel. Förvärvet finansierades med en riktad emission om 40 miljoner kronor till Enter Småbolagsfond.

I januari sålde vi vår position i Dometic, då vi känner oss osäkra på om de kommer att lyckas med sin ansats att bli ett mer konsumentorienterat bolag.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.