Månadsrapport Enter Småbolagsfond januari 2023

Stöd till marknaden från fallande amerikansk långränta

Tecken på att inflationen i USA toppar har fått räntan på en 10-årig amerikansk statsobligation att gå ner till ca 3,50 % från ca 3,90 % vid årsskiftet och ca 4,20 % vid toppen i oktober/november förra året. Amerikanskt ränteläge har fortsatt stark påverkan på finansiella marknader och den fallande räntan drev på globala aktiemarknader i januari. I USA steg Nasdaq Composite och S&P 500 med 10,7 % respektive 6,3 %. Breda Stockholmsbörsen steg med 7,9 % och småbolagsindex CSRX steg med 8,5 %. För småbolag var uppgången bred där alla större sektorer steg bortsett från defensiva dagligvaror.

Uppåt för Enter Småbolagsfond i januari

Enter Småbolagsfond steg med 8,2 % i januari. De senaste 12 månaderna var avkastningen –26,3 % och under de senaste tre åren har fonden gått upp 46,1 %.

Enter Småbolagsfond B och C steg med 8,3 % i januari. De senaste 12 månaderna var avkastningen –26,3 % och under de senaste tre åren har fonden gått upp 46,1 %.

Motsvarande avkastning för vårt jämförelseindex CSRX är 8,5 %, –14,6 % och 24,0 %.

Främsta anledningen till den goda avkastningen i januari är ett bättre sentiment i marknaden vilket drivit på många aktier som gick ned kraftigt under föregående år. I och med bokslutsrapporterna för 2022 räknar vi med att bolagens resultat kommer vara den primära drivaren av aktiekurserna. De innehav i fonden som hittills rapporterat har visat goda resultat.

“Avanza och Nordnet, som är relativt stora positioner i fonden, rapporterade starka siffror för Q4.”

Stark start på rapportsäsongen för fonden

Avanza och Nordnet, som är relativt stora positioner i fonden, rapporterade starka siffror för Q4. Trots en fortsatt låg aktivitet på deras plattformar steg resultaten jämfört med föregående år tack vare ett högre räntenetto. Räntenettot kommer fortsätta bidra positivt under hela året och när aktivitetsnivån på börsen ökar kommer det ge ytterligare tillväxt till vinsterna.

Mjukvarubolagen Vitec rapporterade 50 % högre rörelseresultat för det fjärde kvartalet, drivet av en bra utveckling i de befintliga bolagen och nya förvärv. Bolaget har inflationsklausuler i sina kundavtal vilket pekar på fortsatt god utveckling under 2023.

Även Lagercrantz stack ut med en stark rapport. I kvartalet steg deras resultat med drygt 40 % och efterfrågan är fortfarande på en god nivå.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.