Månadsrapport Enter Småbolagsfond januari 2024

Månadsrapport Enter Småbolagsfond januari 2024

Positivt sentiment trots försiktig start på året

Räntan på en amerikansk 10-årig statsobligation, som marknaden följer noggrant, har pendlat mellan 3,8 % och 4,2 % under januari. Den volatila utvecklingen har påverkat aktiemarknaden som fortsatt är räntekänslig i det korta perspektivet. Efter den starka avslutningen på 2023 är det dock inte förvånande med en rekyl nedåt. I januari gick svenska småbolag (Carnegie Small Cap Index, CSRX) ned med 2,3 % och Stockholmsbörsen med 1,7% (SIX PRX). Enter Småbolagsfond gick ned med 1,2 % under månaden.

Positiv inledning av rapportperioden

Trots en negativ inledning på året anar vi ett positivare sentiment under ytan. Rapporterna för fjärde kvartalet har nu börjat rulla in. Hittills har bolagen över lag levererat godkända resultat med positiva kursreaktioner som följd. Även där rapporterna inte nått upp till analytikernas förväntansbild har kursreaktionen varit förlåtande, vilket tyder på ett fortsatt positivt tolkningsföreträde i spåren av de fallande långräntorna. Det stigande antalet utköpsbud som vi sett senaste tiden – exempelvis på Pagero, Byggfakta, Besqab och Kindred under årets första månad – är ytterligare en indikation på tilltagande riskaptit.

Hög lönsamhet och ökade marknadsandelar för Avanza och Nordnet

Avanza och Nordnet är två innehav som rapporterat förväntade resultat för det fjärde kvartalet. Fokus riktades åt bolagens kostnader som indikerade högre nivåer framgent. Kommunikationen från bolagen var dock något olika. I Avanzas fall beskrivs ökningen mer som inflationsdriven. Dessutom finns en oro på marknaden för att ytterligare kostnader kan uppstå för att åtgärda de tekniska problemen på Avanzas plattform.

Nordnets ökade kostnader ska istället bero på investeringar i marknadsföring för att främja tillväxt. Dessa kostnader är återkalleliga om marknadsföringsinsatserna inte ger önskad effekt. Det mer positiva budskapet från Nordnet avspeglas i en bättre avkastning för aktien i det korta perspektivet.

Kortsiktigt kommer båda bolagens intjäning främst påverkas av aktivitet på aktiemarknaden samt räntenivåer. Det viktigaste för vår investering är att bolagen behåller sin höga avkastningsnivå och fortsätter att växa sparkapital och kunder. Om så blir fallet kommer aktierna utvecklas väl över tid. Vår bedömning är att försprånget för både Avanza och Nordnet snarare tilltar jämfört med konkurrenterna, vilket bådar gott långsiktigt.

“Trots en negativ inledning på året anar vi ett positivare sentiment under ytan. Rapporterna för fjärde kvartalet har nu börjat rulla in. Hittills har bolagen över lag levererat godkända resultat med positiva kursreaktioner som följd.”

Medcap fortsätter att imponera

Ett annat bolag som rapporterat är Medcap, vars siffror för det fjärde kvartalet var solida. Organiskt växte intäkterna med över 10 % och resultat per aktie ökade med 56 %. Rörelsemarginalen landade på höga 20 %. Bolaget lanserade nya finansiella mål – EBITA-tillväxt om 15 % per år, avkastning på eget kapital om minst 20 % och nettoskuld / EBITDA om högst 3 x. Att bolaget inkluderar avkastning på eget kapital i sina finansiella mål ser vi mycket positivt på. För ett förvärvande bolag som Medcap anser vi att avkastning på kapital är viktigt att inkludera i målsättningen. Utan en sådan begränsning kan målen nås genom dyra förvärv finansierade med nyemissioner, vilket inte nödvändigtvis är värdeskapande.

I februari kommer de flesta företag att ha rapporterat resultatet för det fjärde kvartalet. Det är den viktigaste löpande avstämningen för att se till att fonden fortsätter investera i företag med hög lönsamhet och god tillväxtpotential.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.