Månadsrapport Enter Småbolagsfond juli 2022

Solida kvartalsrapporter på en instabil marknad

Finansiella marknader fortsätter att vara volatila. I juli rekylerade aktiemarknader världen över med uppgångar över 10 % på många håll. Något paradoxalt har marknadens förväntan om sämre ekonomiska utsikter gett stöd åt aktiemarknaden då en sämre ekonomi förväntas dämpa inflationen och begränsa räntehöjningar. Höga räntor ses för närvarande som ett större hot mot aktiemarknaden än sämre ekonomisk tillväxt. Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation gick ned till 2,6 % i juli från 3,5 % i mitten av juni. Carnegie Small Cap index (CSRX) steg med 13,4 % vilket var betydligt starkare än OMX30 som steg med 8,5 %. Tillväxtorienterade aktier hade generellt en bättre utveckling jämfört med värdeaktier

Överlag bra resultat och framåt för fonden

Enter Småbolagsfond A steg med 12,7 % i juli. Avkastningen i år är –32,6 %, –25,6 % de senaste 12 månaderna och +93,5 % de senaste tre åren. Enter Småbolagsfond B steg med 12,7 % i juli. Avkastningen i år är –32,3 %, –25,4 % de senaste 12 månaderna och +84,0% de senaste tre åren. Enter Småbolagsfond C steg med 12,7 % i juli. Avkastningen i år är –37,1 %. Motsvarande avkastning för CSRX är –24,3 % i år, –18,9 % de senaste 12 månaderna och 42,9 % de senaste tre åren.

“Bäst bidrag till avkastningen i juli kom från Lagercrantz, Sagax, Addnode och Addtech. Samtliga rapporterade hög vinsttillväxt för Q2.”

Cirka tre fjärdedelar av portföljens bolag har rapporterat. Återigen har rapporterna överlag varit solida. Bäst bidrag till avkastningen i juli kom från Lagercrantz, Sagax, Addnode och Addtech. Samtliga rapporterade hög vinsttillväxt för Q2. Sagax fick extra stöd av att hela fastighetssektorn gick starkt under månaden.
Sämst bidrag till avkastningen kom från Swedencare, Exsitex, Profoto och Avensia som visade upp vissa svagheter i sina kvartalsrapporter. Swedencare rapporterade sämre organiskt tillväxt och de övriga svagare lönsamhet än väntat.

Fondjusteringar för vinstutveckling i närtid

Vi har sålt våra positioner i Rugvista och Addlife. Under året har det framkommit att Rugvista har större operationella utmaningar än vad vi tidigare uppfattat och står inför en period då efterfrågan sannolikt kommer att minska. Vi bedömer att Addlife kommer rapportera negativ vinsttillväxt under flertalet kvartal och har valt att favorisera bolag med liknande långsiktig potential men bättre vinstutveckling i närtid.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.