Månadsrapport Enter Småbolagsfond juli 2023

Stockholmsbörsen laggar USA

Federal Reserve höjde som väntat styrräntan med 25 baspunkter i juli men kommunikationen i anslutning till höjningen pekade på att vi närmar oss slutet av räntehöjningar i USA. Dessutom har rapportperioden för de amerikanska bolagen hittills varit stark. S&P 500 steg med 3,1 % och Nasdaq Composite med 4,0 % i juli. Hittills i år är båda indexen upp 19,5 % och 37,0 % respektive. Den svenska marknaden har inte hängt med i år. OMX 30 backade med 2,6 % och Carnegie Small Cap index (CSRX) steg med 1,0 % i juli. Hittills i år har OMX 30 stigit med 10,2 % och CSRX med 5,5 %. Rapportperioden för det andra kvartalet för de svenska bolagen har inte varit lika stark som den amerikanska. Samtidigt råder större oro kring den svenska ekonomin vilket kan vara en förklaring till den sämre utvecklingen för den svenska börsen.

Stora slag under rapportperioden

Enter Småbolagsfond gick ned med 0,9 % i juli, med stor variation mellan fondens innehav. Aktiereaktionerna på flera av innehavens rapporter var stora. I flera fall trots att de rapporterade resultaten var bra och i linje med förväntan. Bufab, Lifco, Addtech, Indutrade och Lagercrantz rapporterade exempelvis bra vinsttillväxt och goda kassaflöden – ändå gick aktierna ned kraftigt. Ett annat exempel är NCAB som rapporterade en 12 % sämre försäljning än väntat, men desto bättre lönsamhet, vilket stabiliserade resultatet. I vår mening ett tydligt tecken på god exekvering från bolaget i en tuffare marknad.

Marknaden fokuserade istället på den sämre försäljningen och aktien gick ner över 20 % under månaden. Vi köpte fler aktier i NCAB efter rapporten då vår positiva syn på den långsiktiga potentialen stärkts samtidigt som värderingen av aktien gått ner.

”Flera av bolagen överträffade förväntan under andra kvartalet. Givet ökade anslag till försvar bör efterfrågan vara god för vårt nya innehav Mildef under överskådlig framtid. Vi bedömer att sannolikheten är stor för hög vinsttillväxt under de kommande åren.”

Vitec imponerade under andra kvartalet

Vitec utgjorde ett positivt utropstecken då deras resultat för det andra kvartalet översteg förväntan med 19 % och steg med 89 % jämfört med föregående år. Aktien steg även kraftigt efter rapporten. Sdiptech rapporterade likaså ett resultat som översteg analytikernas prognoser med positiv reaktion i aktien som följd. Bolaget har en betydligt lägre värdering än liknande bolag och vi bedömer att vinstmomentum kommer att vara extra starkt under kommande år, vilket bådar gott för aktien.

Mildef nytt innehav

Nytt innehav för juli är Mildef som säljer ruggad elektronik och mjukvara till försvarsindustrin. Bolaget är förhållandevis nytt på Stockholmsbörsen och har inte lika lång historik av god lönsamhet och tillväxt som merparten av de övriga bolagen i fonden. Däremot har de visat prov på god skalbarhet i affären där hög tillväxt också lett till förbättrade marginaler. Givet ökade anslag till försvar bör efterfrågan vara god för bolaget under överskådlig framtid och vi bedömer att sannolikheten är stor för hög vinsttillväxt under de kommande åren.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.