Månadsrapport Enter Småbolagsfond juni 2022

Kraftig börsnedgång men stabila bolag

Nedgången på börsen accelererade under juni. Breda index föll med 11,9% och småbolagsindex Carnegie Small Cap (CSRX) med 14,3%. Accelererande inflation och höjda räntor ledde till ett än sämre sentiment på marknaden. Fastigheter presterade sämst under månaden med en nedgång om 26% i juni. Oro för problem med omfinansiering av lån samt effekterna av högre räntor speglade utvecklingen. Även material och energisektorerna gick svagt då priser på olja och metaller sjönk. Tecken finns på att pappersmassapriser är på väg ned. Räntan på en amerikansk tioårig statsobligation steg som mest till 3,5% men föll tillbaka mot 3,0%. Mot slutet av juni har även inflationsförväntningarna i USA fallit tillbaka något. Kraftiga fall på bland annat koppar har ökat tron på att en lågkonjunktur är runt hörnet.

Kortsiktigt tapp men långsiktig stabilitet

Enter Småbolagsfond A gick ner med 16,4% i juni vilket tar årets avkastning till –40%. Avkastningen det senaste året är –28,4% och 69,6% de senaste tre åren. Trots att fondens avkastning är 7 procentenheter efter vårt jämförelseindex i år ligger vi 40,3% före räknat på tre år.

Enter Småbolagsfond B gick ner med 16,4% i juni vilket tar årets avkastning till –40%. Avkastningen det senaste året är –28,3% och 61,3% de senaste tre åren. Trots att fondens avkastning är 7 procentenheter efter vårt jämförelseindex i år ligger vi 32% före räknat på tre år.

Enter Småbolagsfond C gick ner med 16,4% i juni vilket tar årets avkastning till –44%.

“I juni annonserades att tyska konkurrenten Aeron AG köper upp Momentum Software. Vi var en av ankarinvesterarna i Momentum Softwares börsnotering i december 2021.”

I juni annonserades att tyska konkurrenten Aeron AG köper upp Momentum Software. Vi var en av ankarinvesterarna i Momentum Softwares börsnotering i december 2021. I samband med att huvudägare och ledning accepterat budet från Aeron sålde även vi vårt innehav i bolaget. Priset om 108 kr per aktie motsvarar en premie om 71% mot stängningskurs innan budet och 77% över introduktionspriset om 61 kr. Den höga premien är ett tydligt tecken på att en del aktier tappat för mycket under årets börsnedgång.
De kraftiga fallen för flertalet av innehaven i fonden under juni var främst sentimentsdrivna. Fokus för fonden är på kvalitetsbolag med goda tillväxtförutsättningar. Stigande inflation och räntor har varit negativt för denna typ av bolag. Operationellt har dock bolagen i stort levererat bra och nedgången hittills i år är främst en effekt av lägre värderingsmultiplar. För många innehav har P/E-talet halverats under året medan de långsiktiga utsikterna för vinsterna inte ändrats nämnvärt.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.