Månadsrapport Enter Småbolagsfond juni 2023

Potentiell scenförändring efter historiskt tuff tid

Det var återigen en blandad utveckling för globala aktiemarknader i juni. S&P 500 steg med ca 6,6 %, drivet av de stora techbolagen. I Sverige steg OMX30 index med 3.4% medan småbolagsindex (Carnegie Small Cap) gick ned 3,6 %. Att stora industribolag gick bättre än de små, storbank hade en bra månad samt att H&M rusade, förklarar delar av den bättre avkastningen för OMX30. Ser vi till det första halvåret 2023 har Carnegie Small Cap gått drygt 11 % sämre än OMX30 index vilket gör att småbolagen haft en historisk lång period av sämre avkastning jämfört med sina större syskon på OMX30. Långsiktigt tror vi att denna trend kommer att vändas och att bättre vinsttillväxt återigen kommer leda till bättre avkastning för småbolagen. När vändningen sker är svårt att förutse med precision, men en stabilisering av ränteläget skulle kunna vara en faktor som triggar en scenförändring.

Addnode pressade avkastningen i juni

Enter Småbolagsfond backade med 1,4 % i juni jämfört med 0,6 % för jämförelseindex Carnegie Small cap. Främsta förklaringen till den sämre avkastningen är Addnode som gick ner med över 30 % den sista handelsdagen i juni efter en kraftig vinstvarning. Försäljningen av licenser mot byggindustrin uppgavs som en förklaring. Vår första tolkning av vinstvarningen är att det är en tillfällig efterfrågedipp som inte ändrar de positiva långsiktiga utsikterna för bolaget. Raset i aktien ser ut att vara en överreaktion.

Risk för lägre efterfrågan inom industrin

På bolagsfronten tycker vi oss se fler tecken på att ekonomin nu bromsar in, vilket ledande indikatorer pekat på under en lång tid. Bland annat det tyska kemibolaget Lanxess, med en bred exponering mot flera industrier, vinstvarnade och talade om en efterfrågesituation liknande den vid Lehmankraschen. Lagerneddragningar och svag efterfrågan från Kina nämndes som några bakomliggande faktorer. Även om kommentarer från de svenska industribolagen i stort fortsatt är positiva ser vi en trolig försämring under andra halvåret. Nu när leveranstider är tillbaka till det normala kommer bolagen sannolikt minska sina lagernivåer på bred front, vilket kan leda till överkapacitet och prispress. Vi tror att bolag med pricing power och som historiskt visat att de klarar av en vikande efterfrågan relativt väl kommer klara sig bäst om ett sådant scenario infaller.

”Småbolagen har haft en historisk lång period av sämre avkastning jämfört med sina större syskon. Vi tror dock att bättre vinsttillväxt återigen kommer att leda till bättre avkastning för småbolagen.”

Förändringar i fonden

I juni lämnade fonden innehaven i Embracer och IAR. I Embracers fall pekar den negativa kassaflödesutvecklingen på att affärsmodellen i dagsläget inte fungerar och vi är osäkra på hur bolaget ska komma till rätta med sina problem. IAR får inte ordning på sin verksamhet relaterad till cybersäkerhet vilket riskerar en förlängd period med en lönsamhetsnivå långt under sin potential. Vi har även sålt fondens innehav i Medicover på grund av hög värdering, negativ resultatutveckling och svårprognostiserad framtida lönsamhetsnivå.

Surgical Science nytt innehav

Under juni har i istället investerat i Surgical Science. De har förvisso en ungefär lika hög värdering som Medicover, men affärsmodellen är mindre kapitalintensiv och ger betydligt större utväxling på vinsten när omsättningen växer. Surgical Science, som utvecklar simuleringsverktyg till robot- och titthålskirurgi, ser ut att vara i början av en lång period med hög tillväxt och stigande marginaler.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.