Månadsrapport Enter Småbolagsfond maj 2022

Under maj gick Carnegie Small Cap index ned med 2,2% med stor variation mellan sektorer och enskilda bolag. Inom Gaming och Hälsovård noterades kraftiga uppgångar. Flertalet konsumentinriktade bolag, framförallt inom e-handel, gick kraftigt ned. Volatiliteten är fortsatt hög och riskviljan är på en låg nivå.

Stor skillnad i avkastning

Enter Småbolagsfond A gick ned med 4,6% i maj, vilket tar avkastningen till –28,4% hittills i år och till –14,7% för de senaste tolv månaderna. Enter Småbolagsfond B gick ned med 4,5% i maj, vilket tar avkastningen till –28,1% hittills i år och till –14,5% för de senaste tolv månaderna. Enter Småbolagsfond C gick ned med 4,5% i maj, vilket tar avkastningen till –28,2% hittills i år. Motsvarande avkastning för Carnegie Small Cap index är –2,2%, –22,1% och –9,2%.

Skillnaden i avkastning var stor under månaden. Det bästa innehavet var Embracer som avkastade 33% och det sämsta Desenio med –28%. Marknadens sentiment har fortsatt större påverkan på aktiekurserna än den underliggande operationella utvecklingen för bolagen.

“Ett relativt nytt innehav till fonden är Karnov som erbjuder ett informationssystem för jurister. Bolaget har en väldigt stark position i Danmark och Sverige med en tjänst som de flesta jurister inte kan arbeta utan.”

Positiva rapporter för Q1

Under maj avslutades rapportperioden för det första kvartalet för fondens innehav. Överlag presenterade bolagen starka resultat och de flesta indikerade en fortsatt stark efterfrågan. Drygt 40% av fondens innehav rapporterade bättre resultat än väntat och ca 10 % sämre. Resultattillväxten för fondens innehav under Q1 var ca 20% i genomsnitt.

Oumbärlig tjänst skapar hög lönsamhet

Ett relativt nytt innehav till fonden är Karnov som erbjuder ett informationssystem för jurister. Bolaget har en väldigt stark position i Danmark och Sverige med en tjänst som de flesta jurister inte kan arbeta utan. Lönsamheten är mycket hög och cykliciteten låg. Bolaget har nyligen förvärvat två bolag som skapar en ny plattform i Frankrike och Spanien och som väntar på regulatoriskt godkännande innan de verkställs. De nya förvärven skapar intressanta möjligheter och vi ser god potential för aktien under en lång tid framöver.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.