Månadsrapport Enter Småbolagsfond maj 2023

Fastigheter sänke för marknaden i maj

Under maj fortsatte de stora centralbankerna att höja räntorna. Både FED och ECB höjde med 0,25 %. Marknaden tror att vi börjar närma oss toppen, och prissättningen indikerar en viss sannolikhet för ytterligare en höjning i USA och två i Europa. De stora frågorna på finansmarknaden har under månaden varit USA:s skuldtak, AI och lokalt i Sverige fastighetssektorn. Stockholmsbörsen (SIX PRX) sjönk med 2,7 % i maj. De stora bolagen inom OMX30 klarade sig bättre med en nedgång om 1,2 % medan småbolag (CSRX) gick ned 5,0 %, bland annat beroende på en kraftig nedgång för fastighetssektorn.

”Förvärvsaktiviteten var hög bland flera av fondens innehav under månaden. Addnode annonserade i början av juni ett stort förvärv av amerikanska Team D3, vilket fick ett positivt mottagande på börsen. Vi räknar med fler värdeskapande förvärv under kommande år.”

Stor spridning i avkastning mellan fondens innehav i maj

Enter Småbolagsfond sjönk med 2,2 % i maj med stor spridning mellan innehaven. Swedencare, Fractal och Momentum group steg 30 % eller mer, medan Embracer gick ned hela 53 %. Embracer rapporterade ett svagt kvartal, men det som fick aktien på fall var främst ett uteblivet plattformsavtal som skulle inbringa ca två miljarder kronor med framtunga kassaflöden, vilket fick bolaget att sänka sin resultat-guidance för kommande år.

En klar majoritet av fondens innehav slog förväntansbilden i Q1

Embracer var dock ett av få fondinnehav som kom med rapportbesvikelser. En klar majoritet av bolagen rapporterade bättre resultat än väntat och i snitt steg vinsten med 26 % under Q1 jämfört med samma kvartal förra året. Addtech, vårt största innehav, rapporterade ett rörelseresultat som var 15 % bättre än förväntat och upp 47 % jämfört med samma kvartal förra året. Tillväxten var stark inom de flesta områden för bolaget och efterfrågan fortsatt hög in i sommarperioden. Bolagets starka position inom elektrifiering och elnät är en bidragande faktor.

Värdeskapande förvärv driver avkastning

Förvärvsaktiviteten var hög bland flera av fondens innehav under månaden. BTS, NCAB och Momentum Group hörde till dem som genomförde förvärv. Addnode annonserade i början av juni ett stort förvärv av amerikanska Team D3 som är en återförsäljare av Autodesk-mjukvara. Förvärvet stärker Addnodes position i USA – samt adderar ca 16 % till vinsten – och fick med rätta ett positivt mottagande på börsen. Denna typ av värdeskapande förvärv är en viktig anledning till Addnodes historiskt starka avkastning på börsen och vi räknar med att fler liknande insatser kommer att genomföras under kommande år.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.