Månadsrapport Enter Småbolagsfond maj 2024

Stor månad för Enter Småbolagsfond

Riskaptiten var god under maj månad då de flesta tillgångsslag steg i värde. Den amerikanska börsen återgick till en positiv trend efter ett svagt april. I Sverige steg Carnegie Small Cap index med 5,6%, vilket var betydligt bättre än de större bolagen inom OMXS30 som steg med 2,1%. Förväntan om fallande räntor fortsätter att driva upp aktiviteten i marknaden – inte minst märkbart på de bud som lagts på noterade bolag. För fondens del blev Musti utköpt tidigare under året. I maj har det lagts bud på portföljbolaget Karnov samt Calliditas som är ett innehav i investmentbolaget Linc, i sig ett innehav i fonden. Flertalet av de övriga innehaven utvecklades starkt och fonden steg med 8,0 % i maj, vilket översteg vårt jämförelseindex med 2,4 procentenheter. Hittills i år har fonden stigit med 15,1% medan Carnegie Small Cap index är upp 11,3%.

Flera styrkebesked under månaden

Under maj kom de sista kvartalsrapporterna för fondens innehav. Medcap rapporterade återigen starka siffror där rörelseresultatet växte med 46 %. Noterbart var att resultatförbättringen inte var driven av Specilistläkemedel, utan snarare av en bred förbättring i de andra två affärsområdena. Positivt ur vår synvinkel då en större bredd i vinstbidraget gör det mer sannolikt att den positiva utvecklingen är uthållig. Aktien steg över 20 % och stod för det största bidraget till avkastningen för fonden i maj.

Även Lagercrantz rapporterade kvartalsresultat i maj. Rörelseresultatet steg med 14% och EBITA-marginalen ökade till 18,1 % från 16,8 % samma kvartal föregående år. Styrkebesked i en marknad som var något avvaktande. Det goda resultatet gav resultat i aktiekursen och ett bra bidrag till fondens avkastning i kvartalet.

Surgical Science stack ut med ett svagt resultat för det första kvartalet vilket fick aktien att backa och pressade fondens avkastning i maj. Något oroväckande då resultatet för det fjärde kvartalet förra året också var svagt. Vd uttalade sig dock positivt kring verksamheten och förutsåg en förbättring av försäljningen under det kommande halvåret. Stämmer uttalandet kommer aktien sannolikt återhämta sig kraftigt i takt med bättre resultat. Skulle bolagets resultat bli sämre än väntat igen är risken stor för fortsatt utförslöpa för aktien. Vi utvärderar situationen löpande och för närvarande är Surgical Science en liten position i fonden.

”Flertalet av innehaven utvecklades starkt och fonden steg med 8,0% i maj, vilket översteg vårt jämförelseindex med 2,4 procentenheter.”

Förbättrad efterfrågan i korten

Rapportperioden bjöd sammanfattat på ovanligt stora avvikelser mot förväntan bland bolagen vi äger i fonden och andra vi följer. Positivt är att flertalet bolag förväntar sig en bättre efterfrågesituation efter sommaren. Vi fortsätter att följa utvecklingen nära och investerar i bolag med hög lönsamhet och goda tillväxtförutsättningar.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.