Månadsrapport Enter Småbolagsfond mars 2022

I mars kom det en rekyl för svenska småbolag och Carnegie Small Cap index steg med 3,0%. Hittills i år är samma index ner 16,1%. Det var dock en rekyl i försiktighetens tecken. Förutom råmaterialrelaterade bolag – som är uppenbara kortsiktiga vinnare på högre råmaterialpriser – var det främst mer defensiva sektorer som utvecklades bäst under månaden. Olika typer av indikatorer visar fortsatt på en stor försiktighet bland investerarkollektivet. Något som är naturligt givet riskerna för negativa ekonomiska konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina, stigande inflation och räntor. Det är som vanligt svårt att sia om vart konjunkturen är på väg men det är uppenbart att riskerna för en svagare konjunktur har förhöjts.

“Bäst bidrag till avkastningen kom från Vitec, Swedencare, Addlife och Lifco.”

Flera bolag på väg tillbaka

Enter Småbolagsfond A steg med 2,3% under mars och är ner med 20,2% hittills i år. Avkastningen de senaste tolv månaderna är 9,8%. Enter Småbolagsfond B steg med 2,3% under mars och är ner med 20,0% hittills i år. Avkastningen de senaste tolv månaderna är 9,9%. Enter Småbolagsfond C steg med 2,3% under mars och är ner med 20,0% hittills i år.

Bäst bidrag till avkastningen kom från Vitec, Swedencare, Addlife och Lifco. Det var inte några bolagsspecifika nyheter som drev uppgångarna. Snarare återhämtade aktierna lite mark efter kraftiga fall tidigare under året då riskaptiten blev något bättre under månaden.

Oro på marknaden en utmaning

Sämst bidrag till fonden stod BHG Group, Revolution Race, Avanza och Exsitec för. Nedgången i BHG och Revolution Race bedömer vi främst beror på en ökad oro på marknaden. Farhågan är att konsumtionen ska minska i och med högre inflation och räntor, med risk för efterfrågan för dessa bolag. Nedgången i Avanza beror främst på lägre kundaktivitet som rapporterats under kvartalet.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.