Månadsrapport Enter Småbolagsfond mars 2023

Ytterligare en volatil månad

Mars blev ytterligare en volatil månad på världens kapitalmarknader. En positiv start fick en tvär vändning när nischbanken Silicon Valley Bank utsattes för en ”bank run” och behövde tas över av myndigheterna. I tät följd fick även amerikanska nischbanken Signature Bank och Credit Suisse stora problem. För att förhindra ytterligare spridning agerade myndigheter kraftfullt och orkestrerade så att de nämnda bankerna togs över av andra, mer stabila banker. Åtgärderna har fått en initial lugnande effekt och oron för en större bankkris har minskat. Samtidigt har förväntan om centralbankers räntehöjningar minskat och långa räntor har gått ned. Stockholmsbörsen gick under månaden ned med 0,4% men med stora skillnader mellan sektorer. Fastigheter gick ned med 11% och finans med 7%, medan dagligvaror steg med 6% och sällanköpsvaror med 4%.

Enter Småbolagsfond A backade med 3,5% i mars vilket är sämre än jämförelseindex Carnegie Small Cap index (CSRX) som gick ned med 1,3%. Avkastningen för fonden är 7,2% hittills i år, –22,9% de senaste 12 månaderna och 85,5% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är 8,2%, –11,6% samt 64,2%.

Enter Småbolagsfond B backade med 3,4% i mars vilket är sämre än jämförelseindex Carnegie Small Cap index (CSRX) som gick ned med 1,3%. Avkastningen för fonden är 7,4% hittills i år, –22,3% de senaste 12 månaderna och 77,8% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är 8,2%, –11,6% samt 64,2%.

Enter Småbolagsfond C backade med 3,4% i mars vilket är sämre än jämförelseindex Carnegie Small Cap index (CSRX) som gick ned med 1,3%. Avkastningen för fonden är 7,4% hittills i år och –22,4% de senaste 12 månaderna. Motsvarande för CSRX är 8,2% och –11,6%.

“Utvecklingen för fondens innehav under månaden påverkades främst av sentimentet i marknaden och inte så mycket av bolagsspecifika händelser.”

Potential till återhämtning för nätmäklarna

Utvecklingen för fondens innehav under månaden påverkades främst av sentimentet i marknaden och inte så mycket av bolagsspecifika händelser. Innehaven i fastighetssektorn gick ned kraftigt. Likaså Avanza och Nordnet, trots att deras finansiella risk är mycket låg. Vi ser god potential till en återhämtning för Avanza och Nordnet i det korta perspektivet då aktiviteten på aktiemarknaden ser ut att hålla upp relativt väl samtidigt som högre räntenetton bör driva vinsterna.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.