Månadsrapport Enter Småbolagsfond mars 2024

Bred uppgång i mars

Mars var en allmänt positiv månad för kapitalmarknaden. Det var inte några större rörelser inom statsobligationer men förväntansbilden för kommande räntesänkningar förefaller ha stärkts. Företagsobligationsmarknaden var stark med hög aktivitet. Aktiemarknaden utvecklades också positivt med breda uppgångar internationellt. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med 5,7 %. Fastighetssektorn utvecklades bäst, vilket låg bakom att småbolagsindex (Carnegie Small Cap index) steg än mer, 7,7 % i mars. Finansieringsmöjligheterna för fastighetsbolagen är för närvarande goda vilket fått flera bolag att ta in kapital via aktie- eller obligationsemissioner.

Budet på Musti gick igenom

Enter Småbolagsfond A steg med 4,8 % i mars – något sämre än Carnegie Small Cap index. Hittills i år har fonden stigit med 7,3 %, vilket är något bättre än jämförelseindex som var upp 6,1 %. Det var sparsamt med ny information från fondens innehav under månaden. Den främsta bolagsspecifika nyheten var att budet på Musti gick igenom på 26,1 euro per aktie. Vi sålde fondens innehav till konsortiet som la budet då det fått in tillräckligt med aktier för att ett konkurrerande bud inte skulle bli aktuellt. Vi tycker att det var synd att budet gick igenom, då det enligt vår mening var alldeles för lågt givet den långsiktiga potentialen i bolaget – framför allt gällande expansion utanför Norden. Trots vår besvikelse blev det en god investering för fonden.

”Mars var en allmänt positiv månad för kapitalmarknaden. Företagsobligationsmarknaden var stark med hög aktivitet. Aktiemarknaden utvecklades också positivt med breda uppgångar internationellt.”

Fullt fokus på höglönsamma tillväxtbolag

I övrigt har det inte skett några större förändringar i fonden. Vi fortsätter att vara investerade i höglönsamma bolag med god tillväxtpotential som vi bedömer kommer avkasta bättre än börsen i stort på lång sikt. De senaste fem åren har fonden avkastat 128%, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning om 18 % per år, främst driven av vinsttillväxten för fondens innehav.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.