Månadsrapport Enter Småbolagsfond november 2021

Månadsrapport Enter Småbolagsfond november 2021

Månadskommentar Enter Småbolagsfond november 2021

Utvecklingen i november skiljde sig väsentligt mellan stor- och småbolagsindex. OMX30 backade med 1,9% medan Carnegie Small Cap Index (CSRX) steg med 3,3%. Hittills i år har CSRX stigit med 33,0% medan de större bolagen i OMX30 ökat med 22,9%. Allt pekar på att 2021 blir ytterligare ett år där det varit gynnsamt att vara investerad i småbolagssegmentet.

Enter Småbolagsfond A steg med 5,4% under november vilket tar avkastningen till 44,9% hittills i år och till 62,9% de senaste tolv månaderna. Enter Småbolagsfond B steg med 5,2% under november vilket tar avkastningen till 43,3% hittills i år och till 60,0% de senaste tolv månaderna. För båda andelsklasserna är det väsentligt högre än vårt jämförelseindex.

“Bäst bidrag till avkastningen under månaden kom från NCAB, Revolution Race, Embracer och Bufab.”

Majoriteten av innehaven steg i november varav ca en tredjedel med över 10%. Bäst bidrag till avkastningen under månaden kom från NCAB, Revolution Race, Embracer och Bufab. NCAB rapporterade återigen en stark rapport med organisk order och försäljningsökning om 50–70% samt kraftigt förbättrad lönsamhet. Genom lokal närvaro i Asien och full koll på sin leverantörskedja har NCAB hanterat de svårigheter som uppstått och tagit marknadsandelar under pandemin. Vi tror att deras relativa styrka på marknaden förbättrats markant.

Revolution Race-aktien gynnades också av en rapporterad hög tillväxt där försäljning och resultat dubblades. Bolaget har också lyckats fylla på sina lager inför den viktiga vintersäsongen, vilket bådar gott för kommande kvartal. Embracer-aktiens styrka i november bedömer vi främst beror på lite bättre sentiment efter att den gått svagt tidigare i år. Bufab gynnades däremot av ett stark resultat för Q3.

Sämst bidrag till avkastningen i november kom från Instalco, Musti, Ctek och Organoclick. Instalco och Musti har båda utvecklats starkt under året och när de rapporterade lite sämre lönsamhet än väntat valde antagligen vissa investerare att ta hem vinst. ör vår del har den långsiktiga bilden inte ändrats. Cteck rapporterade däremot en betydligt sämre lönsamhet än väntat, vilket satte press på aktien. Vi ser stor risk för att Ctek kommer vara kvar på en lägre lönsamhetsnivå kommande kvartal, vilket i kombination med en hög värdering efter kursrusningen i aktien sedan notering gjort att vi avyttrat vår position. Organoclick rapporterade också ett svagt kvartalsresultat vilket fick avtryck i aktiekursen.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.